PHÂN LẬP β-SITOSTEROL VÀ TECTORIDIN TỪ LÁ XẠ CAN TẠI VIỆT NAM | Bình | TNU Journal of Science and Technology

PHÂN LẬP β-SITOSTEROL VÀ TECTORIDIN TỪ LÁ XẠ CAN TẠI VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/10/18

Các tác giả

1. Bùi Thị Bình Email to author, Trường Đại học Y Dược Thái Bình
2. Lê Công Huân, Trường Đại học Y Dược Thái Bình
3. Khổng Thị Hoa, Trường Đại học Y Dược Thái Bình
4. Nguyễn Thị Hồng, Trường Đại học Y Dược Thái Bình
5. Đặng Thu Hằng, Trường Đại học Y Dược Thái Bình
6. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
7. Đỗ Thị Hà, Viện Dược liệu

Tóm tắt


Xạ can là một dược liệu quý được dùng làm thuốc chữa các bệnh viêm đường hô hấp trên như: Ho, tiêu đờm, viêm họng, viêm amidan có nhiều đờm, khản tiếng. Trong nước, đã có nhiều bài báo nghiên cứu thành phần hóa học của rễ xạ can mà chưa có nhiều công bố về thành phần hóa học của lá. Vì vậy, trong bài báo này chúng tôi đã nghiên cứu dịch chiết ethanol từ lá xạ can Belamcada chinensis (L.) DC. Kết quả đã phân lập hai hợp chất: β-sitosterol (1), tectoridin (2). Cấu trúc các hợp chất được xác định dựa trên cơ sở dữ liệu hóa lý và phân tích phổ NMR, MS, IR và so sánh với các dữ liệu phổ đã công bố.


Từ khóa


Xạ can, lá, flavonoid, β-sitosterol, tectoridin

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved