ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT MỘT SỐ GIỐNG HOA ĐỒNG TIỀN TẠI THÀNH PHỐ LÀO CAI | Tần | TNU Journal of Science and Technology

ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT MỘT SỐ GIỐNG HOA ĐỒNG TIỀN TẠI THÀNH PHỐ LÀO CAI

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/12/18

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Tần Email to author, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
2. Trần Nhật Tân, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
3. Ngô Thanh Xuân, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
4. Lưu Thị Cúc, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
5. Nguyễn Thị Yến, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Tóm tắt


Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng phát triển và năng suất hoa của 5 giống hoa đồng tiền nhằm tìm ra nền giá thể phù hợp cho việc trồng hoa đồng tiền chậu. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu ô lớn – ô nhỏ (Split-plot), trong đó giống là ô lớn, giá thể là ô nhỏ; thí nghiệm gồm 20 công thức, 3 lần nhắc lại. Giá thể thí nghiệm bao gồm: 100% đất phù sa; 1/2 đất phù sa + 1/2 trấu hun; 1/3 đất phù sa + 1/3 trấu hun + 1/3 xơ dừa; 1/4 đất phù sa + 1/4 trấu hun + 1/4 xơ dừa + 1/4 xỉ than. Kết quả nghiên cứu cho thấy các giống hoa đồng tiền khác nhau cho sai khác về các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển, năng suất hoa nhưng không có ý nghĩa về mặt thống kê. Nền giá thể trồng khác nhau cho các chỉ tiêu về số lá/cây, chiều dài cành hoa, đường kính bông hoa và năng suất hoa sai khác có ý nghĩa về mặt thống kê ở độ tin cậy 95%. Trong 4 nền giá thể thí nghiệm, giá thể trồng bao gồm 1/3 đất phù sa + 1/3 trấu hun + 1/3 xơ dừa là giá thể phù hợp nhất cho sinh trưởng phát triển và năng suất cây hoa đồng tiền trồng chậu.


Từ khóa


Hoa đồng tiền, giá thể, sinh trưởng, năng suất, Lào Cai

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved