NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ CỐM TAN ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO | Quỳnh | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ CỐM TAN ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 26/09/19                Ngày hoàn thiện: 21/12/19                Ngày đăng: 13/01/20

Các tác giả

1. Nguyễn Thu Quỳnh Email to author, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Hồng Thúy, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
3. Đỗ Thị Huyền, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu được tiến hành nhằm mục đích xây dựng công thức bào chế và tiêu chuẩn cơ sở của cốm tan đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo được chiết bằng phương pháp ngâm nóng, dung môi nước, nhiệt độ chiết 65oC, thời gian chiết 4 giờ, cho hiệu xuất chiết cao và khả thi khi áp dụng quy mô pilot. Bào chế thành công cốm tan đông trùng hạ thảo có tỷ lệ cao lỏng đông trùng và tá dược 1: 9; tá dược là lactose: glucose với tỷ lệ 6: 4. Cốm tan có màu vàng, khô tơi, vị ngọt thanh, độ đồng đều khối lượng đều nằm trong khoảng ± 7,5% so khối lượng trung bình gói, độ rã nhỏ hơn 5 phút, hàm ẩm nhỏ hơn 5%, hàm lượng cordycepin 102,4 ± 0,09%.


Từ khóa


Đông trùng hạ thảo; cordycepin; ngâm nóng; cốm; tá dược độn

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Ministry of Health, Vietnam Pharmacopoeia V. Medicine Publishing House, 2019.

[2]. Ministry of Health, Preparation and biopharmaceutical techniques, Medical Publishing House, Volume I, 2006, pp. 148-149.

[3]. H. J. Wang and M. C. Pan, “Optimization of Ultrasonic-Assisted Extraction of Cordycepin from Cordyceps militaris Using Orthogonal Experimental Design,” Molecules, 19, pp. 20808-20820, 2014.

[4]. T. H. T. Le and H. M. Le, "Research and develop the process of extracting adenosine and cordycepin from cordyceps cultured cordyceps (Cordyceps militaris)," Journal of Pharmacy, 492, pp. 24-48, 2017.

[5]. L. Huang and Q. Li, “Determination and analysis of cordycepin and adenosine in the products of Cordyceps spp.,” Afrian journal of Microbiology Research, vol. 3(12), pp. 957-961, 2009.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved