ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRANG TRẠI LỢN NHẰM GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG ĐẾN HỒ SUỐI HAI, BA VÌ | Mai | TNU Journal of Science and Technology

ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRANG TRẠI LỢN NHẰM GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG ĐẾN HỒ SUỐI HAI, BA VÌ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 11/03/19                Ngày đăng: 18/03/19

Các tác giả

Ngô Trà Mai Email to author, Viện Vật lý – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tóm tắt


Trang trại trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi tại thôn 7, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội của đơn vị hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu Phương được thực hiện trên phần diện tích 23.100m2, công suất thiết kế: 200 lợn nái và 4.000 con lợn thịt/năm. Vị trí Trang trại nằm sát với hồ Suối Hai là một địa điểm thăm quan, du lịch sinh thái khá nổi tiếng nằm ở chân núi Ba Vì, dẫn đến yêu cầu xử lý chất thải triệt để, đặc biệt là nước thải. Bài báo đề xuất quy trình xử lý nước thải chăn nuôi với công suất 80m3/ngày đêm, tách riêng từng nguồn thải, xử lý cơ học kết hợp sinh học: Phân và nước tiểu được đưa qua máy ép phân, phần nước còn lại được dẫn vào bể biogas; nước thải sau bể biogas được xử lý qua hệ thống bể anoxic, arotank, bể lắng, khử trùng và chứa vào hồ sinh học trong Trang trại để tuần hoàn tái sử dụng cho vệ sinh chuồng trại, tưới cây... Toàn bộ phân sau khi qua máy ép phân, bùn thải bể biogas được phối trộn với chế phẩm sinh học và phế thải đồng ruộng để sản xuất phân hữu cơ.

Từ khóa


Trang trại, nước thải chăn nuôi, biogas, phân hữu cơ

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved