PHƯƠNG PHÁP CẢI TIẾN PANEL ĐIỀU KHIỂN ĐÓNG CẮT TỪ XA ĐA THIẾT BỊ ĐIỆN TRONG NHÀ THÔNG MINH ỨNG DỤNG SÓNG RF VÀ WIFI | Trung | TNU Journal of Science and Technology

PHƯƠNG PHÁP CẢI TIẾN PANEL ĐIỀU KHIỂN ĐÓNG CẮT TỪ XA ĐA THIẾT BỊ ĐIỆN TRONG NHÀ THÔNG MINH ỨNG DỤNG SÓNG RF VÀ WIFI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 11/03/19                Ngày đăng: 18/03/19

Các tác giả

Đặng Ngọc Trung Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo đề xuất một giải pháp cải tiến bộ điều khiển đóng cắt thiết bị điện từ xa trong ngôi nhà thông minh thực tế đang sử dụng hiện nay. Trên cơ sở kết hợp các modul thu phát sóng RF315MHz và modul phát sóng wifi để truyền thông tín hiệu điều khiển từ bộ xử lý trung tâm với thuật toán đã được lập trình sẵn tới các thiết bị điện dân dụng trong ngôi nhà. Trong đó, ý tưởng chính là cải tạo bộ mã hóa cứng của module thu phát sóng RF315MHz thành bộ mã hóa mềm với mỗi kênh điều khiển có thể đảm nhiệm đóng cắt được 256 thiết bị điện. Bên cạnh đó tùy thuộc vào số nút ấn trên mỗi panel điều khiển mà có thể phối hợp tạo ra được panel điều khiển đa thiết bị điện theo yêu cầu của từng công nghệ trong ngôi nhà. Hơn nữa với giải pháp này cho phép chúng ta có thể điều khiển từ xa các thiết bị trong ngôi nhà thông qua nhiều panel khác nhau. Để minh chứng cho tính đúng đắn của giải pháp đề xuất, trong bài báo đã xây dựng module thực nghiệm điều khiển với hai kênh thiết bị riêng rẽ sử dụng hai bộ mã hóa mềm của module RF315.


Từ khóa


Điều khiển từ xa, điều khiển thông minh, nhà thông minh, bộ thu phát RF, bộ thu phát wifi

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved