TỐI ƯU HOÁ QUÁ TRÌNH THUỶ PHÂN BÃ NẤM MEN BIA BẰNG PHƯƠNG PHÁP TUẦN HOÀN LIÊN TỤC | Ngọc | TNU Journal of Science and Technology

TỐI ƯU HOÁ QUÁ TRÌNH THUỶ PHÂN BÃ NẤM MEN BIA BẰNG PHƯƠNG PHÁP TUẦN HOÀN LIÊN TỤC

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 11/03/19                Ngày đăng: 18/03/19

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Thanh Ngọc Email to author, Trường Đại học Công nghệ Đông Á
2. Đinh Văn Thành, Trường Đại học Công nghệ Đông Á
3. Đinh Văn Thuận, Trường Đại học Công nghệ Đông Á

Tóm tắt


Lượng lớn bã nấm men bia từ các nhà máy bia công nghiệp là nguồn protein có giá trị cao (khoảng 50 – 55%) và dịch thuỷ phân bã nấm men bia có nhiều ứng dụng trong công nghệ thực phẩm. Hiệu suất quá trình thuỷ phân cũng như thành phần acid amin trong dịch thuỷ phân phụ thuộc vào các yếu tố công nghệ như nhiệt độ. pH. loại enzyme và tỷ lệ enzyme/cơ chất. thời gian thuỷ phân và kỹ thuật thuỷ phân (kỹ thuật theo mẻ hoặc liên tục). Trong nghiên cứu này. với mục đích ứng dụng sản phẩm thuỷ phân trong công nghệ thực phẩm ở quy mô công nghiệp. nên hệ thống thuỷ phân tuần hoàn liên tục được sử dụng. Phương pháp bề mặt đáp ứng được sử dụng để xác định điều kiện tối ưu quá trình thuỷ phân tuần hoàn liên tục bã nấm men bia. Điều kiện tối ưu cho mức độ thuỷ phân cao nhất là: tỷ lệ enzyme (alcalase): 9.0 U / g. pH: 7.5. nhiệt độ: 55oC. thời gian: 9 giờ. mức cài đặt biến tần của bơm: 65% và mức độ thuỷ phân đạt được là 56.83% ± 0.51.


Từ khóa


tối ưu hoá. tuần hoàn liên tục. thuỷ phan protein. mức độ thuỷ phan. bã nấm men

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved