ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN DEAD-BEAT NÂNG CAO ĐỘNG HỌC CHO HỆ ĐIỀU KHIỂN CHỈNH LƯU TÍCH CỰC TRÊN CƠ SỞ NGHỊCH LƯU ĐA BẬC NỐI TẦNG CẦU CHỮ H | Huy | TNU Journal of Science and Technology

ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN DEAD-BEAT NÂNG CAO ĐỘNG HỌC CHO HỆ ĐIỀU KHIỂN CHỈNH LƯU TÍCH CỰC TRÊN CƠ SỞ NGHỊCH LƯU ĐA BẬC NỐI TẦNG CẦU CHỮ H

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 11/03/19                Ngày đăng: 18/03/19

Các tác giả

1. Bùi Văn Huy Email to author, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
2. Phạm Văn Minh, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
3. Quách Đức Cường, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tóm tắt


Hệ thống chỉnh lưu tích cực ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong các mạng điện có sự tham ra của các nguồn năng lượng tái tạo. Cấu trúc của hệ chỉnh lưu tích cực được xây dựng trên cơ sở bộ nghịch lưu nguồn áp. Trong những hệ thống công suất lớn điện áp cao, bộ nghịch lưu nguồn áp truyền thống thường được thay thế bằng các bộ nghịch lưu đa bậc nguồn áp nhằm nâng cao chất lượng hệ thống. Bài báo này trình bày việc ứng dụng luật điều khiển Dead- Beat cho bộ điều khiển dòng điện của chỉnh lưu tích cực trên cơ sở bộ nghịch lưu cầu H nối tầng với phía một chiều cách ly, nhằm nâng cao tính động học cho hệ thống và thuận lợi hơn trong việc triển khai thuật toán điều khiển bằng vi điều hay DSP. Kết quả mô phỏng bằng Matlab/Simulink cho thấy cấu trúc điều khiển này thỏa mãn các yêu cầu đặt ra với hệ chỉnh lưu tích cực, cho đáp ứng động học của hệ thống nhanh.


Từ khóa


Chỉnh lưu tích cực, Dead-Beat, Năng lượng tái tạo; nghịch lưu đa bậc, Matlab-Simulink

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved