LỜI NGUYỀN TRONG VĂN HÓA VIỆT NAM | Giang | TNU Journal of Science and Technology

LỜI NGUYỀN TRONG VĂN HÓA VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 14/07/20                Ngày hoàn thiện: 04/09/20                Ngày đăng: 09/09/20

Các tác giả

Phan Thị Hồng Giang Email to author, Trường Đại học Hùng Vương

Tóm tắt


“Nguyền” là một hành vi tín ngưỡng nhằm tạo lớp vỏ tâm linh để bảo vệ một đối tượng nào đó, hoặc tạo ra cơ chế tự ràng buộc theo hướng trừng phạt khi bản thân người nói tự ý vi phạm điều mình thề nguyện. Trong quá trình lịch sử, lời nguyền dần trở nên phổ biến. Nó hiện diện ở nhiều phương diện đời sống với những chức năng, tính chất khác nhau, đôi khi vượt qua tính “thiêng”, trở nên phổ thông như một hành vi ngôn ngữ đời thường. Từ dữ liệu lịch sử, văn hóa và văn học, bằng phương pháp phân tích tư liệu, hồi cố, điền dã và các thủ pháp liên ngành, bài báo đã chỉ rõ bản chất, nguồn gốc, sự biểu hiện của lời nguyền trong văn hóa dân gian. Bài báo có đóng góp trên phương diện học thuật, góp phần phân tích, lí giải một hiện tượng văn hóa; đồng thời mang ý nghĩa thực tiễn định hướng hành vi giao tiếp theo lối thẩm mĩ và nhân văn.


Từ khóa


Ma thuật; lời nguyền; văn hóa dân gian; tín ngưỡng; địa danh.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. T. H. Nguyen, “Magic - Identification and research in anthropology,” Journal of Religious Studies, vol. 135, no. 9, pp. 60-76, 2014.

[2]. G. P. Nguyen, Ancient world history. Education Publishing House, 2005.

[3]. T. H. Do, Indian customs and practices. Hanoi National University Publishing House, 2012.

[4]. T. S. L. Nguyen, “Some magic practices in folk,” Journal of Vietnamese Cultural Studies, vol. 183, no. 3, pp. 52-57, 2019.

[5]. H. Phan, “1700 years old magic curse mark found,” Dantri.com, 30/10/2013. [Online]. Available: https://dantri.com.vn/van-hoa/tim-thay-but-tich-loi-nguyen-ma-thuat-1700-nam-tuoi-1383513058.htm. [Accessed May 15, 2020].

[6]. T. M. Trieu, “Ke pac cam – Dissolving curse ritual of Tay, Nung people,” Quehuongonline.vn, January 11, 2019. [Online]. Available: https://hoivanhocnghethuat.bac kan. gov.vn/Pages/van-hoa-dan-gian-525/tuc-giai-han-ke-pac-cam-962f31e4eb1d86b2.aspx. [Accessed May 05, 2020].

[7]. D. D. Phan, Vietnamese village, pluralistic and coherent. Hanoi National University Publishing House, 2006.

[8]. D. M. Vu, and M. L. Hoang, The village convention on Northern Vietnam village with Japanese Kanto village law of the eighteenth-nineteenth centuries. Institute of History, Hanoi, 2001.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved