KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM RUỘT THỪA CẤP TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN | Quý | TNU Journal of Science and Technology

KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM RUỘT THỪA CẤP TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 09/09/20                Ngày hoàn thiện: 11/10/20                Ngày đăng: 21/10/20

Các tác giả

1. Trần Đức Quý Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Vũ Thị Hồng Anh, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
3. Hà Văn Rã, Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị viêm ruột thừa cấp tại Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Phương pháp mô tả, thiết kế cắt ngang đã được thực hiện trên 88 bệnh nhân, trong đó có 45 nam (51,1%), tuổi trung bình 35,4 (thấp nhất 16 tuổi, cao nhất 60 tuổi); ruột thừa nằm ở vị trí bình thường (93,2%); viêm ruột thừa xung huyết (38,6%); viêm ruột thừa có giả mạc (35,2%); viêm ruột thừa mủ (25%); ruột thừa vỡ (1,2%); chuyển mổ mở (2,3%); thời gian phẫu thuật trung bình 47,04 phút; nhiễm khuẩn vết mổ (2,3%); thời gian sử dụng thuốc giảm đau sau mổ, sử dụng 01 ngày (33,0%), sử dụng 2 ngày (63,6%) và 03 ngày (3,4%). Thời gian sử dụng thuốc kháng sinh sau mổ: sử dụng 3 ngày (31,4%), 5 ngày (51,2%) và 7 ngày (17,4%). Thời gian nằm viện trung bình 5,1 ngày (4-7 ngày). Kết quả tốt 84 bệnh nhân (97,7%), trung bình: 02 bệnh nhân (2,3%). Phẫu thuật nội soi điều trị viêm ruột thừa cấp là phẫu thuật an toàn, hiệu quả, mang tính thẩm mỹ cao, kỹ thuật áp dụng điều trị viêm ruột thừa cấp chưa có biến chứng, kết quả tốt đạt tỷ lệ cao. Phẫu thuật nội soi điều trị viêm ruột thừa cấp là phương pháp có thể áp dụng rộng rãi cho các bệnh viện tuyến y tế cơ sở.


Từ khóa


Viêm ruột thừa cấp; phẫu thuật nội soi; kết quả phẫu thuật nội soi; biến chứng; thuốc giảm đau; kháng sinh;…

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. H. B. Nguyen, Acute appendicitis, Gastro-intestinal pathology. Medical Publishing House, Hanoi, 2013.

[2]. D. D. Nguyen, Research on clinical and subclinical characteristics and evaluation of laparoscopic surgery results in the treatment of acute appendicitis at Cao Bang Provincial General Hospital, Scientific project at the provincial level, Department of Science and Technology of Cao Bang province, 2016.

[3]. X. N. Dinh, "Evaluation of the results of laparoscopic surgery under anesthesia under anesthesia of the spinal cord at Military Medicine Hospital 354," Journal of Military Medicine, vol. 2018, no. 1, pp. 47-53, 2018.

[4]. V. P. Nguyen, C. B. Nguyen, and T. S. H. Nong, "Evaluation of appendectomy results through laparoscopy at Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy Hospital," Journal of Practical Medicine, vol. 778, no. 8, pp. 90-92, 2011.

[5]. N. Katkhouda, R. J. Mason, and S. Towfigh, "Laparoscopic versus open appendectomy: a prospective randomized double-blind study," Ann Surg, vol. 242, no. 3, pp. 439-450, 2005.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved