NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI HỌC VÀ HÌNH THÁI CỦA LOÀI KHÔI TÍA (Ardisia silvestris Pitard) TẠI HUYỆN THẠCH AN, CAO BẰNG | Long | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI HỌC VÀ HÌNH THÁI CỦA LOÀI KHÔI TÍA (Ardisia silvestris Pitard) TẠI HUYỆN THẠCH AN, CAO BẰNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 22/09/20                Ngày hoàn thiện: 29/10/20                Ngày đăng: 31/10/20

Các tác giả

1. Lý Đức Long Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Trần Thị Thu Hà, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Khôi tía (Ardisia silvestris Pitard) là một loại dược liệu quý có chứa tanin và glucodid, có tác dụng chống viêm, làm liền sẹo và hỗ trợ điều trị dạ dày. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm bổ sung các thông tin về đặc điểm sinh thái, hình thái của loài Khôi tía tại 3 xã Lê Lai, Đức Long, Đức Thông của huyện Thạch An. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp điều tra thực địa theo tuyến và ô tiêu chuẩn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tại khu vực nghiên cứu, Khôi tía phân bố chủ yếu ở các rừng thứ sinh, khe suối, nơi có khí hậu ẩm mát, độ cao từ 300 – 600 m, nhiệt độ trung bình khoảng 20 - 240C, độ ẩm không khí trung bình từ 81 - 84%, lượng mưa từ 1.195,6 mm - 1.648,9 mm, độ che sáng từ 50 – 70%. Đất nơi Khôi tía phân bố có màu từ xám nhạt đến xám đen, tầng đất mặt rất tơi xốp, nhiều mùn. Cây Khôi tía cao khoảng 50 – 200 cm, lá mọc so le, sít nhau ở đầu thân, phiến hình giáo ngược hoặc trứng ngược, đầu thon và nhọn, màu lục sẫm ở trên, nhạt màu hơn ở dưới hoặc có màu đỏ tím, mép khía răng cưa nhỏ. Hoa mọc thành chùm, dài 10 – 15 m, màu trắng pha hồng tím. Quả hình cầu, chín có màu đỏ, đường kính 7 – 8 mm.


Từ khóa


Khôi tía; hình thái; sinh thái học; phân bố; cấu trúc rừng

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. S. C. L. Thomas, Taiwanese Native Medicinal Plants. Taylor & Francis, 2006.

[2]. H. H. Pham, Plants with medicinal flavors in Vietnam. Young Publishing, Ho Chi Minh city, 2006.

[3]. C. J. Bulpitt, “The uses and misuses of orchids in medicine,” QJM: An International Journal of Medicine, vol. 98, pp. 625-631, 2005.

[4]. C. -P. Chang, “Antitubercular Resorcinol Analogs and Benzenoid CGlucoside from the Roots of Ardisia cornudentata,” Planta Medica, vol. 77, pp. 60-65, 2011.

[5]. A. V. Trinh, “Research on chemical composition and biological activity of some Ardisia silvestris Pitard of Myrsinaceae family in Vietnam,” PhD thesis of chemistry, Graduate University of Science and Technology, 2017.

[6]. Ministry of Science and Technology, Vietnam Red data book. Publishing House for Science and Technology, 2007.

[7]. C. Hoang, The research methods of plant communities. Vietnam Education Publishing House, 2009.

[8]. Circular 33/2018/TT-BNNPTNT dated 16/11/2018 “Regulations on investigation, inspection and monitoring of forest changes”.

[9]. H. H. Pham, An Illustrated Flora of Vietnam (I, II, III). Young Publishing, Ho Chi Minh city, 2003.

[10]. N. T. Nguyen, Plant Research Methods. Vietnam National University Press, Ha Noi, 2007.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved