ĐẶC ĐIỂM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH TAY CHÂN MIỆNG Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN | Linh | TNU Journal of Science and Technology

ĐẶC ĐIỂM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH TAY CHÂN MIỆNG Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 29/09/20                Ngày hoàn thiện: 28/10/20                Ngày đăng: 31/10/20

Các tác giả

1. Vi Ngọc Linh Email to author, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
2. Khổng Thị Ngọc Mai, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễn thường gặp ở trẻ nhỏ. Nghiên cứu của chúng tôi nhằm mô tả đặc điểm và một số yếu tố liên quan đến mức độ nặng của bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên từ 01/2019 đến 07/2020. Nghiên cứu bằng phương pháp mô tả cắt ngang đã theo dõi 120 trẻ từ 02 tháng đến 5 tuổi được chẩn đoán xác định bệnh tay chân miệng theo hướng dẫn của Bộ Y tế Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỉ lệ nam/ nữ là 1,9/1. Nhóm tuổi mắc bệnh nhiều nhất là dưới 3 tuổi. Các triệu chứng hay gặp: sốt cao, đau miệng, giật mình, nôn ói. Bạch cầu tăng chiếm 55%. Tiểu cầu > 400.000/mm3 chiếm 19,2%. CRP tăng chiếm 77,5%, EV71 dương tính chiếm 5,8%. Các yếu tố có liên quan đến mức độ nặng của bệnh tay chân miệng: sốt cao >39oC, nôn ói, thở nhanh, mạch nhanh > 150 lần/ phút, giật mình, run chi, yếu chi, sang thương niêm mạc, tiểu cầu > 350.000/mm3, test EV71 dương tính.


Từ khóa


Tay chân miệng; yếu tố liên quan đến mức độ nặng; truyền nhiễm; trẻ em; lâm sàng

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. M. T. V. Hoang et al., "Clinical and aetiological study of hand, foot and mouth disease in southern Vietnam, 2013-2015: Inpatients and outpatients," Int J Infect Dis, vol. 80, pp. 1-9, 2019.

[2]. The Ministry of Health, Decision No. 1003/ QD-BYT dated 30 March 2012 guiding the diagnosis and treatment of Hand, Foot and Mouth disease, 2012.

[3]. N. K. Thu, "Research on clinical and subclinical characteristics and the etiology of the virus in hand, foot and mouth disease patients in Vietnam (2011 - 2012)," Doctor of Medicine Thesis, Hanoi Medical University, pp. 108 - 143, 2016.

[4]. N. D. Nghia et al., "Results of sentinel surveillance of hand, foot and mouth disease in North Vietnam, 2016 - 2018," Journal of Preventive Medicine, vol. 29, no. 12, pp. 63-69, 2019.

[5]. P. T. T. Thuy, and B. Q. Thang, "Epidemiological - clinical - subclinical characteristics and treatment results of hand, foot and mouth disease at Dong Nai Children's Hospital resuscitation department 01/2012 - 12/2013," Ho Chi Minh City Medical Journal, vol. 18, no. 1, pp. 346-352, 2014.

[6]. N. B. Hue, "Epidemiological, clinical, and subclinical characteristics related to death of severe hand, foot and mouth disease (Grades III and IV) treated at Children's Hospital 1 in 2011," Ho Chi Minh City Medical Journal, vol. 17, no. 3, pp. 246-255, 2013.

[7]. T. C. Thuong et al., "Prognostic factors for hand, foot and mouth disease caused by enterovirus," Ho Chi Minh City Medical Journal, vol. 15, no. 3, pp. 102-108, 2011.

[8]. B. Q. Thang, B. Q. Vinh, and V. B. Nga, "Relationship between the number of leukocytes, platelets and fast blood sugar at admission with the transition in pediatric patients, hand, foot, mouth and mouth at level 2A in Children's Hospital from September 2012 to January 2013," Ho Chi Minh City Medical Journal, vol. 18, no. 1, pp. 353-358, 2014.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved