TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG PHÂN LOẠI THEO TỈ LỆ MỠ CƠ THỂ Ở HỌC SINH 11 - 14 TUỔI TẠI THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH NĂM 2019 | Chuyên | TNU Journal of Science and Technology

TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG PHÂN LOẠI THEO TỈ LỆ MỠ CƠ THỂ Ở HỌC SINH 11 - 14 TUỔI TẠI THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH NĂM 2019

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 08/10/20                Ngày hoàn thiện: 11/01/21                Ngày đăng: 13/01/21

Các tác giả

1. Đỗ Thị Chuyên, Trường THCS Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
2. Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Trường THCS Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
3. Đỗ Nguyễn Quỳnh Trang, Trường THCS Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
4. Đỗ Thị Như Trang, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
5. Nguyễn Thị Lan Hương, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
6. Nguyễn Thị Hồng Hạnh Email to author, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt


Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định tình trạng dinh dưỡng ở học sinh 11 - 14 tuổi tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh sử dụng chỉ số tỉ lệ mỡ cơ thể. Một nghiên cứu cắt ngang được tiến hành trên 430 học sinh tại hai trường trung học cơ sở tại thị xã Từ Sơn. Tỉ lệ mỡ cơ thể được đánh giá bằng cân Omron HBF375. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỉ lệ mỡ cơ thể bắt đầu có sự khác biệt giữa nam và nữ khi trẻ 13 tuổi. Tỉ lệ mỡ cơ thể trung bình ở học sinh nam là 19,41%; ở nữ là 21,33% (P < 0,001). Từ ngưỡng bách phân vị tỉ lệ mỡ cơ thể được xây dựng trong nghiên cứu đã phân loại tình trạng dinh dưỡng cho trẻ tại thị xã Từ Sơn. Theo đó, tỉ lệ học sinh có tình trạng dinh dưỡng bình thường là 78,61%, học sinh bị thừa cân - béo phì là 15,81%. Như vậy, tỉ lệ thừa cân - béo phì ở học sinh tại thị xã Từ Sơn tương đối cao. Cần có những hoạt động giáo dục, tuyên truyền về thói quen ăn uống lành mạnh và mức độ hoạt động thể lực để học sinh duy trì cân nặng phù hợp với chiều cao, tăng cường sức khoẻ.


Từ khóa


Y sinh và khoa học sức khoẻ; Tỉ lệ mỡ cơ thể; Thừa cân; Béo phì; Tình trạng dinh dưỡng; Học sinh 11 - 14 tuổi

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] P. N. N. Van, “Overweight and obesity among adolescents in Ho Chi Minh City, Vietnam,” Doctoral dissertation, UCL-Université Catholique de Louvain, 2013.

[2] V. T. D. Hien, and H. Khanh, “Study on overweight and obesity situation of students aged 11-15 years at some junior high schools in Hue city,” Journal of Practical Medicine, vol. 1, pp. 28-30, 2008.

[3] T. H. H. Nguyen, T. T. Le, T. A. D. Duong, Y. Tao, and D.-T. Chu, “Childhood Obesity Is a High-risk Factor for Hypertriglyceridemia: A Case-control Study in Vietnam,” Osong Public Health Res Perspect, vol. 8, no. 2, pp. 138-146, 2017.

[4] W. Dietz, “Health consequences of obesity in youth: childhood predictors of adult disease,” Pediatrics, vol. 101, no. 3, pp. 518-523, 1998.

[5] T. T. Le, N. T. Nguyen, D. T. Chu, and N. T. H. Hanh, “Percentage body fat is as a good indicator for determining adolescents who are overweight or obese: a cross-sectional study in Vietnam,” Osong public health and research perspectives, vol. 10, no. 2, pp. 108-114, 2019.

[6] K. Kim, S. H. Yun, M. J. Jang, and K. W. Oh, “Body fat percentile curves for Korean children and adolescentas: a data from the Korea National Health and Nutrition Examination Survey 2009-2010,” Journal of Korean medical science, vol. 28, no. 3, pp. 443-449, 2013.

[7] Centers for Disease Control and Prevention, “Defining Childhood Obesity” [Online]. Available: https://www.cdc.gov. [Accessed July 01, 2019].

[8] G. Rodríguez, L. A. Moreno, M. G. Blay, V. A. Blay, J. M. Garagorri, A. Sarria, and M. Bueno, “Body composition in adolescents: measurements and metabolic aspects,” International Journal of Obesity, vol. 28, pp. S54-S58, 2004.

[9] J. C. K. Wells, “Body composition in childhood: effects of normal growth and disease,” Proceedings of the Nutrition Society, vol. 62, no. 02, pp. 521-528, 2003.

[10] M. B. Horlick, M. Rosenbaum, M. Nicolson, L. S. Levine, B. Fedun, J. Wang, R. N. Pierson, and R. L. Leibel, “Effect of puberty on the relationship between circulating leptin and body composition,” The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, vol. 85, pp. 2509-2518, 2000.

[11] P. Schwandt, A. von Eckardstein, and G. M. Haas, “Percentiles of percentage body fat in German children and adolescents: an international comparison,” International journal of preventive medicine, vol. 3, no. 12, pp. 846-852, 2012.

[12] V. A. Khadilkar, N. J. Sanwalka, S. A. Chiplonkar, V. V. Khadilkar, and D. Pandit, “Body fat reference percentiles on healthy affluent Indian children and adolescents to screen for adiposity,” International Journal of Obesity, vol. 37, no. 7, pp. 947-953, 2013.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved