NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỰC HÀNH MẠNG TRUYỀN THÔNG PROFINET CHO MỤC ĐÍCH GIÁO DỤC | Sơn | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỰC HÀNH MẠNG TRUYỀN THÔNG PROFINET CHO MỤC ĐÍCH GIÁO DỤC

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/11/20                Ngày hoàn thiện: 08/01/21                Ngày đăng: 14/01/21

Các tác giả

1. Trần Ngọc Sơn Email to author, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
2. Nguyễn Đức Điển, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
3. Phạm Văn Huy, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Tóm tắt


Mạng truyền thông công nghiệp Profinet đã được phần lớn các nhà máy sản xuất sử dụng để quản lý, điều khiển dây chuyền sản xuất. Việc xây dựng mô hình thực hành về mạng truyền thông Profinet cho mục đích giáo dục là vấn đề cần thiết và quan trọng để đáp ứng được theo nhu cầu trong công nghiệp. Bài báo trình bày vấn đề nghiên cứu xây dựng, thiết kế, lập trình và chế tạo mô hình thực hành mạng truyền thông Profinet. Mô hình thực hành đáp ứng đầy đủ các bài thực hành từ cơ bản đến nâng cao: Thứ nhất là lập trình kết nối mạng truyền thông giữa các thiết bị: PLC S7-1200 (PLC Server), PLC S7 1200 (PLC Client 1), S7 1200 (PLC Client 2), biến tần G120C, màn hình HMI KTP700 PN; thứ hai là thực hiện các bài toán điều khiển ổn định tốc độ các băng tải theo thuật toán PID. Các kết quả được khảo sát đánh giá bằng chạy thực nghiệm mô hình, quan sát trực tiếp trên màn hình HMI cho thấy hệ thống hoạt động tốt với dữ liệu giữa các PLC được truyền nhanh chóng và chính xác, tốc độ thực của băng tải bám tốt so với tốc độ đặt.


Từ khóa


Mạng truyền thông Profinet; PLC S7-1200; HMI; Biến tần G120C PN; PID

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] A. B. Lugli, J. E. M. Souza, L. De O. Pessoa, R. L. R. Rodrigues, and T. H. M. Tarifa, “Industrial Ethernet Networks And Applications,” International Journal of Innovative Computing, vol. 12, no. 5, pp. 1505-1522, October 2016.

[2] T. L. Tran, and X. B. Hoang, Research on building communication network system in S7-1200 PLC use Ethernet network, Grassroots level scientific research topic, Vietnam Maritime University, 2016.

[3] M. Rosól, D. Knapik, D. Marchewka, K. Kolek, and A. Turnau, “Analysis of Industrial PROFINET in the Task of Controlling a Dynamic System,” Automatyka/Automatics, vol. 17, no. 1, pp. 65-72, 2013.

[4] M. Višňovský, R. Rákay, A. Galajdová, and D. Šimšík, “Creating Industrial Network with PROFINET Communication for Education Purposes,” Acta Mechanica Slovaca, vol. 21, no. 4, pp. 66-72, 2017.

[5] T. H. Vo, T. T. M. Dang, and H. H. Vu, “Create a practice for using Profinet communication network for educational purposes,” Journal of Science and Technology - Hanoi University of Industry, vol. 56, pp. 19-25, 2020.

[6] Siemen AG, S7-1200 Programmable controller, System Manual, 2/2019.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved