HOẠT ĐỘ ENZYM CHOLINESTERASE HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC KẠN | Hoa | TNU Journal of Science and Technology

HOẠT ĐỘ ENZYM CHOLINESTERASE HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC KẠN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 28/11/20                Ngày hoàn thiện: 20/01/21                Ngày đăng: 31/01/21

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Hoa Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Tiêu Thị Vân Hạnh, Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn
3. Phạm Kim Liên, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu nhằm xác định hoạt độ cholinesterase (CHE) và một số chỉ số hóa sinh huyết tương ở bệnh nhân xơ gan tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn. Phương pháp mô tả cắt ngang được thực hiện trên 113 bệnh nhân xơ gan nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn từ tháng 8/2019 - 6/2020. Kết quả cho thấy, trong tổng số 113 bệnh nhân phần lớnlà nam giới (92,9%), độ tuổi 40 - 49 là chủ yếu (41,6%). Nguyên nhân gây xơ gan chủ yếu là do rượu chiếm 75,2%. Một số biểu hiện lâm sàng như cổ trướng (53,1%), vàng da (86,7%), lách to (43,4%), hội chứng não gan (4,4%). Mức độ xơ gan chủ yếu ở Child Pugh B (46,9%). Hoạt độ enzym CHE huyết tương ở nhóm bệnh nhân xơ gan là 4157 ± 2567 U/L, ở nhóm người bình thường là 9248 ± 2070 U/L. Có mối tương quan giữa hoạt độ enzym CHE với một số chỉ số đánh giá chức năng gan (albumin, bilirubinTP, INR) và thang điểm Child Pugh. Có sự giảm hoạt độ enzym CHE huyết tương ở bệnh nhân xơ gan. Có mối tương quan có ý nghĩa giữa hoạt độ enzym CHE huyết tương với mức độ xơ gan.


Từ khóa


Cholinesterase; Xơ gan; Child Pugh; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn; Chức năng gan

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] D. A. Nguyen, T. H. Nguyen, and T. N. Pham, The routine tests used in clinical practice. Medical Publishing House, 2013, pp. 103-106.

[2] F. Meng, Y. Xiaojuan, and A. Xuemei, “Assessment of the value of serum cholinesterase as a liver function test for cirrhotic patients,” Biomedical report, vol. 1, pp. 265-268, 2013.

[3] N. A. A. Mohamed, M. Amanullah, and A. Amanvermez, “Serum cholinesterase as liver function test in cirrhotic patients at Soba Teaching hospital, Khartoum, Sudan,” International Research Journal of Medicine and Medical Sciences, vol. 3, pp. 44-49, 2017.

[4] J. Ramachandran, K. G. Sajith, S. Priya, and A. K. Dutta, “Serum cholinesterase is an excellent biomarker of liver cirrhosis,” Tropical Gastroenterology, vol. 35, no. 1, pp. 15-20, 2014.

[5] A. M. Elsaeed, S. M. Ismail, and N. A. Elgendy, “Serum Kallistatin and Cholinesterase as Biomarkers for the Diagnosis of Liver Cirrhosis in Patients with Hepatitis C Viral Infection,” Clinical Medicine and Diagnostics, vol. 6, no. 6, pp. 143-152, 2016.

[6] T. H. Tran, “Study of serum cholinesterase activity in cirrhotic patients,” M. S Thesis of Medicine, Hue University of Medicine and Pharmacy, 2015, 76 pages.

[7] T. M. D. Vo, “The value of MELD score in the prognosis of decompensated cirrhosis”, M.S Thesis of Medicine, Hue University of Medicine and Pharmacy, 2017, 79 pages.

[8] M. A. Amin, M. E. El-Shahat, and A. Soliman, “Assessment of serum level cholinesterase as a biomarker of liver cirrhosis in Egyptian cirrhotic patients,” Gastroenterology Insights, vol. 8, p. 6914, 2017.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved