SỰ TỒN TẠI DUY NHẤT NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP LẶP GIẢI BÀI TOÁN GIÁ TRỊ BIÊN PHI TUYẾN CẤP BỐN ĐẦY ĐỦ | Quy | TNU Journal of Science and Technology

SỰ TỒN TẠI DUY NHẤT NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP LẶP GIẢI BÀI TOÁN GIÁ TRỊ BIÊN PHI TUYẾN CẤP BỐN ĐẦY ĐỦ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 22/03/19                Ngày đăng: 22/03/19

Các tác giả

1. Ngô Thị Kim Quy Email to author, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Thu Hường, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu bài toán giá trị biên phi tuyến cấp bốn đầy đủ

   .........................

trong đó là hàm liên tục.

Chúng tôi đưa bài toán ban đầu về phương trình toán tử đối với hàm vế phải. Xét hàm này trong miền bị chặn xác định, với một số điều kiện dễ kiểm tra chứng tỏ rằng toán tử này có tính chất co. Điều này bảo đảm bài toán gốc có nghiệm duy nhất và sự hội tụ của phương pháp lặp để tìm nghiệm gần đúng. Chúng tôi cũng đưa ra các ví dụ minh họa cho hiệu quả của phương pháp.

Từ khóa


Bài toán giá trị biên, phi tuyến, cấp bốn đầy đủ, tồn tại duy nhất nghiệm, phương pháp lặp

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved