VỀ BÀI TOÁN BIN PACKING 2D VÀ ỨNG DỤNG TRONG VẬN TẢI HÀNG HẢI | Huân | TNU Journal of Science and Technology

VỀ BÀI TOÁN BIN PACKING 2D VÀ ỨNG DỤNG TRONG VẬN TẢI HÀNG HẢI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 08/03/21                Ngày hoàn thiện: 31/05/21                Ngày đăng: 31/05/21

Các tác giả

1. Phùng Thế Huân Email to author, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
2. Hoàng Thị Cành, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
3. Vũ Đức Thái, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
4. Bùi Ngọc Tuấn, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế và giao thương hàng hóa hiện nay, ngành vận tải cũng đang có những bước tiến vượt bậc về cả số lượng và chất lượng. Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến năng suất của quá trình vận tải chính là quá trình đóng gói và điều phối hàng hóa vào các phương tiện vận chuyển một cách phù hợp. Trong bài báo này chúng tôi trình bày về bài toán Bin Packing 2D và các lĩnh vực ứng dụng bài toán. Bin Packing là dạng bài toán đóng thùng sao cho tất cả các đồ vật có thể tích khác nhau được đóng gói vào số lượng thùng sử dụng là ít nhất. Để trả lời cho câu hỏi này, bài báo này đã nghiên cứu về một số phương pháp đã từng sử dụng thông qua việc khảo cứu và tổng hợp dựa trên các bài báo của các nhà xuất bản uy tín để lọc ra các bài báo gốc và các bài có ảnh hưởng nhất để khảo sát và phân tích. Bài báo đã đưa ra các ưu nhược điểm trong từng phương pháp và đề xuất hướng phát triển trong tương lai.

Từ khóa


Vận tải; Lập kế hoạch; Tối ưu hóa; Đóng thùng; Sắp xếp

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] D. Topolšek, K. Čižiūnienė, and T. C. Ojsteršek, “Defining transport logistics: a literature review and practitioner opinion based approach,” Transport, vol. 33, no. 5, pp. 1196-1203, 2018.

[2] T. E. Notteboom, “Container shipping and ports: an overview,” Review of network economics, vol. 3, no. 2, pp. 86-106, 2004.

[3] J. F. Gonçalves and M. G. Resende, “A biased random key genetic algorithm for 2D and 3D bin packing problems,” International Journal of Production Economics, vol. 145, no. 2, pp. 500-510, 2013.

[4] N. Kemme, Design and operation of automated container storage systems. Springer Science & Business Media, 2012.

[5] C. Blum and V. Schmid, “Solving the 2D bin packing problem by means of a hybrid evolutionary algorithm,” Procedia Computer Science, vol. 18, pp. 899-908, 2013.

[6] Y. Wu, W. Li, M. Goh, and R. de Souza, “Three-dimensional bin packing problem with variable bin height,” European journal of operational research, vol. 202, no. 2, pp. 347-355, 2010.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4113

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved