ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI SIÊU THỊ LAN CHI, THÁI NGUYÊN | Linh | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI SIÊU THỊ LAN CHI, THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 29/06/18

Các tác giả

1. Mai Anh Linh Email to author, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Minh Anh, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng là những khái niệm rất quan trọng mà các doanh nghiệp phải hiểu để duy trì tính cạnh tranh trong kinh doanh và do đó phát triển. Điều rất quan trọng đối với các doanh nghiệp là biết cách đo lường các khái niệm này từ quan điểm của người tiêu dùng để hiểu rõ hơn nhu cầu của họ và đáp ứng chúng. Mục đích chính của nghiên cứu này là để tìm hiểu cách người tiêu dùng cảm nhận chất lượng dịch vụ và liệu họ có hài lòng với các dịch vụ được cung cấp bởi Siêu thị Lan Chi tại thành phố Thái Nguyên hay không sử dụng mô hình SERVQUAL. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhìn chung, chất lượng dịch vụ của siêu thị được người tiêu dùng cảm nhận là chưa đạt được kỳ vọng. 

Từ khóa


SERVQUAL, Chất lượng dịch vụ, sự hài lòng của khách hàng, kỳ vọng, cảm nhận, Siêu thị Lan Chi

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved