XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA TINH DẦU SẢ JAVA (CYMBOPOGON WINTERIANUS JOWITT) Ở TỈNH ĐẮK LẮK | Lê | TNU Journal of Science and Technology

XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA TINH DẦU SẢ JAVA (CYMBOPOGON WINTERIANUS JOWITT) Ở TỈNH ĐẮK LẮK

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/08/21                Ngày hoàn thiện: 15/11/21                Ngày đăng: 15/11/21

Các tác giả

1. Vũ Thị Thu Lê Email to author, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
2. Ngũ Trường Nhân, Trường Đại học Tây Nguyên

Tóm tắt


Cây sả Java (Cymbropogon winterianus Jowitt) phân bố nhiều ở khu vực Tây Nguyên và các vùng khác trong cả nước. Từ lâu, sả Java đã được sử dụng nhiều để trị các bệnh cảm cúm, cảm lạnh thông thường. Đã có một số các nghiên cứu trong và ngoài nước về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của loài này. Tuy nhiên, vẫn chưa có báo cáo về thành phần hóa học và hoạt tính kháng khuẩn của cây sả Java trồng tại Đắk Lắk. Vì vậy, mục tiêu nghiên cứu của chúng tôi là xác định thành phần hóa học và hoạt tính kháng khuẩn của tinh dầu sả Java thu hái ở tỉnh Đắk Lắk bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước. Trong nghiên cứu này, chúng tôi xác định thành phần hóa học của tinh dầu sả Java bằng sắc kí khí ghép khối phổ (GC-MS) và đánh giá hoạt tính bằng phương pháp khuếch tán đĩa thạch. Kết quả xác định thành phần hóa học tinh dầu cho thấy, có 42 cấu tử, trong đó thành phần chính của tinh dầu sả Java là citronellal (33,58%), trans-geraniol (16,24%), δ-cadinene (6,33%) và myrtenol (6,09%). Kết quả đánh giá hoạt tính kháng khuẩn tinh dầu sả Java bằng phương pháp khuếch tán đĩa thạch cho thấy tinh dầu này biểu hiện khả năng kháng khuẩn rất mạnh đến 98,21% trên chủng vi khuẩn gây bệnh đường ruột E.coli.


Từ khóa


Tinh dầu; Sả Java; GS-MS; E.coli; Hoạt tính kháng khuẩn; Đắk Lắk

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] R. S. Vermaa, S. K. Vermab, S. Tandona, R. C. Padaliac, and M. P. Darokar, "Chemical composition and antimicrobial activity of Java citronella (Cymbopogon winterianus Jowitt ex Bor) essential oil extracted by different methods," Journal of Essential Oil Research, vol. 32, no. 5, pp. 449-455, 2020, doi: 10.1080/10412905.2020.1787885.

[2] R. Saikia, A. Sarma, T. C. Sarma, and P. K. Baruah, "Comparative Study of Essential Oils from Leaf and Inflorescence of Java Citronella (Cymbopogon winterianus Jowitt)," Journal of Essential Oil Bearing Plants, vol. 9, no. 1, pp. 85-87, 2006.

[3] Vo, V. C., Dictionary of Vietnamese Medicinal Plants, vol. II. Medicine Publisher: Hanoi, Vietnam, 2012, 640-641.

[4] Anon., "Medicinal Plants and Animals in Viet Nam", Ha Noi Science and Technology Publishing House. Volume I: 1.138 pages; Volume II: 1.255 pages.

[5] P. S. Andila, I. P. A. Hendra, P. K. Wardani, I. G. Tirta, Sutomo, and D. Fardenan, "The phytochemistry of Cymbopogon winterianus essential oil from Lombok Island, Indonesia and its antifungal activity against phytopathogenic fungi," Nusantara Bioscience, vol. 10, no.4, pp. 232-239, 2018, doi: 10.13057/nusbiosci/n100406.

[6] B. L. S. Leite, R. R. Bonfim, A. R. Antoniolli, S. M. Thomazzi, A. A. S. Araújo, A. F. Blank, C. S. Estevam, E. V. F. Cambui, L. R. Bonjardim, R. L. C. Albuquerque Júnior, and L. J. Quintans-Júnior, "Assessment of antinociceptive, anti-inflammatory and antioxidant properties of Cymbopogon winterianus leaf essential oil," Pharmaceutical Biology, vol. 48, no. 10, pp. 1164-1169, 2010.

[7] R. S. Malele, J. W. Mwangi, G. N. Thoithi, I. O. Kibwage, M. L. López, M. P. Zunino, A. G. López, J. A. Zygadlo, M. M. Oliva, and M. S. Demo, "Essential Oil of Cymbopogon winterianus Jowitt from Tanzania: Composition and Antimicrobial Activity," Journal of Essential Oil Bearing Plants, vol. 10, no. 1, pp. 83-87, 2007.

[8] L. T. N. Nguyen, D. Q. Nguyen, and N. T. T. Tran, "Obtaining essential oil of Javanese lemongrass (Cymbopogon winterianus Jowitt) in Lam Dong province by direct distillation method," Industry and Trade Journal, vol. 21, 2020. [Online. Available: https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/thu-nhan-tinh-dau-sa-java-cymbopogon-winterianus-jowitt-tai-tinh-lam-dong-bang-phuong-phap-chung-cat-truc-tiep-74967.htm. [Accessed May, 2021].

[9] K. A. F. Rodrigues, C. N. Dias, F. M. Amaral, D. F. C. Moraes, V.r E. Mouchrek Filho, E. Helena, A. Andrade, and J. G. S. Maia, "Molluscicidal and larvicidal activities and essential oil composition of Cymbopogon winterianus," Pharmaceutical Biology, vol. 51, no. 10, pp. 1293-1297, 2013.

[10] A. Wany, S. Jha, V. K. Nigam, and D. M. Pandey, "Chemical analysis and therapeutic uses of Citronella oil from Cymbopogon winterianus: a short review," International Journal of Advanced Research, vol. 6, no. 1, pp. 504-521, 2013.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4897

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved