NGHIÊN CỨU CAR-NK – MỘT HƯỚNG ĐI ĐẦY HỨA HẸN CỦA LIỆU PHÁP MIỄN DỊCH CHỐNG UNG THƯ | Hương | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU CAR-NK – MỘT HƯỚNG ĐI ĐẦY HỨA HẸN CỦA LIỆU PHÁP MIỄN DỊCH CHỐNG UNG THƯ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 04/10/21                Ngày hoàn thiện: 20/12/21                Ngày đăng: 12/01/22

Các tác giả

Trần Thị Thanh Hương Email to author, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Ngày nay, các nhà khoa học luôn nỗ lực để tìm kiếm phương pháp điều trị ung thư mới dựa vào các tế bào miễn dịch trong cơ thể. NK là thành phần rất quan trọng của hệ miễn dịch, chúng có thể tiêu diệt tế bào ung thư mà không cần cảm ứng. Tuy nhiên, tế bào ung thư sử dụng nhiều chiến thuật để lẩn trốn, khiến cho hệ miễn dịch thất bại trong các đáp ứng chống khối u. Vì vậy, người ta đã dùng công nghệ chỉnh sửa gen để đưa CAR - một thụ thể kháng nguyên vào NK, điều này giúp tăng cường hoạt động chống khối u của NK. Mục tiêu của bài báo này là cung cấp các thông tin về cấu trúc của CAR, các nguồn NK thường được sử dụng, phương pháp chuyển và kích hoạt CAR trong NK để tạo ra một CAR-NK hoàn chỉnh. Phương pháp nghiên cứu của bài báo là tổng hợp các bài viết tổng quan về phương pháp tạo CAR-NK. Kết quả chúng tôi thu được như sau: CAR có cấu trúc gồm 3 vùng, nguồn NK thường được sử dụng là dòng NK92 và PBMC; có hai cách chuyển CAR vào NK là tải nạp bằng virus và chuyển nạp; người ta dùng thụ thể để kích hoạt CAR trong NK để CAR-NK có hiệu quả chống khối u mạnh mẽ hơn. Việc áp dụng các CAR-NK trên lâm sàng hứa hẹn sẽ trở thành vũ khí đầy tiềm năng trong cuộc chiến chống lại bệnh ung thư.

Từ khóa


Tế bào; Miễn dịch; Kích hoạt; Khối u; Cytokin

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] J. North et al., “Tumor-primed human natural killer cells lyse NK-resistant tumor targets: evidence of a two-stage process in resting NK cell activation,” Jornal of Immunology, vol. 178, pp. 85-94, 2007.

[2] A. M. Abel et al., “Natural killer cells: development, maturation, and clinical utilization,” Frontiers Immunology, vol. 9, pp. 1860-1869, 2018.

[3] K. Rezvani et al., “Engineering natural killer cells for cancer immunotherapy,” Moleculer Therapy, vol. 25, no. 8, pp. 1769-1781, 2017.

[4] H. Fujisaki et al., “Expansion of highly cytotoxic human natural killer cells for cancer cell therapy,” Cancer Research, vol. 69, pp. 4010-4017, 2009.

[5] D. A. Lee “Regulatory considerations for NK cells used in human immunotherapy applications,” Methods in Molecular Biology, vol. 7, pp. 347-361, 2016.

[6] W. Glienke, R. Esser, C. Priesner, J. D. Suerth, A. Schambach, W. S. Wels, M. Grez, S. Kloess, L. Arseniev, and U. Koehl, “Advantages and applications of CAR-expressing natural killer cells,” Frontiers Pharmacology, vol. 6, pp. 18-21, 2015.

[7] M. Luevano, A. Madrigal, and A. Saudemont, “Transcription factors involved in the regulation of natural killer cell development and function: an Update,” Frontiers Immunology, vol. 3, pp. 315-319, 2012.

[8] L. Boissel, H. Klingemann, J. Khan, and P. Soon-Shiong, “Intra-tumor injection of CAR-engineered NK cells induces tumor regression and protection against tumor re-challenge,” Blood, vol. 5, pp. 128-466, 2016.

[9] J. Chu, Y. Deng, D. M. Benson, S. He, T. Hughes, J. Zhang, Y. Peng, H. Mao, L. Yi, and K. Ghoshal, “CS1-specific chimeric antigen receptor (CAR)-engineered natural killer cells enhance in vitro and in vivo antitumor activity against human multiple myeloma,” Leukemia, vol. 28, pp. 917-927, 2014.

[10] X. Tang et al., “First-in-man clinical trial of CAR NK-92 cells: safety test of CD33-CAR NK-92 cells in patients with relapsed and refractory acute myeloid leukemia,” Cancer Research, vol. 8, pp. 1083-1089, 2018.

[11] F. Cichocki, B. Grzywacz, and J. S. Miller, “Human NK cell development: one road or many?” Frontiers Immunology, vol. 10, pp. 2075-2078, 2019.

[12] M. A. Geller and J. S. Miller, “Use of allogeneic NK cells for cancer immunotherapy,” Immunotherapy, vol. 3, pp.1445-1459, 2011.

[13] S. Oelsner, M. E. Friede, C. Zhang, J. Wagner, S. Badura, P. Bader, E. Ullrich, O. G. Ottmann, H. Klingemann, T. Tonn, and W. S. Wels, “Continuously expanding CAR NK-92 cells display selective cytotoxicity against B-cell leukemia and lymphoma,” Cytotherapy, vol. 19, pp. 235-249, 2017.

[14] L. Ruggeri et al., “Role of natural killer cell alloreactivity in HLA-mismatched hematopoietic stem cell transplantation,” Blood, vol. 94, no. 1, pp. 333-339, 1999.

[15] T. Tonn, D. Schwabe, H. G. Klingemann, S. Becker, R. Esser, U. Koehl, M. Suttorp, E. Seifried, O. G. Ottmann, and G. Bug, “Treatment of patients with advanced cancer with the natural killer cell line NK-92,” Cytotherapy, vol. 15, pp. 1563-1570, 2013.

[16] M. J. Smyth et al., “Activation of NK cell cytotoxicity,” Mol Immunol, vol. 42, pp. 501-510, 2005.

[17] C. Chabannon et al., “Manufacturing natural killer cells as medicinal products,” Frontiers Immunology, vol. 7, pp. 500-504, 2016.

[18] P. Berraondo et al., “Cytokines in clinical cancer immunotherapy,” Bristish Jornal Cancer, vol. 120, pp. 06-15, 2019.

[19] A. Cerwenka and L. L. Lanier, “Natural killer cell memory in infection, inflammation and cancer,” Nature Review Immunology, vol. 16, pp. 112-123, 2016.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5111

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved