ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ VÀ HIỆN TRẠNG NGUỒN GEN CÂY TRÚC ĐEN (PHYLLOSTACHYS NIGRA LODD.MUNRO) TẠI HÀ GIANG VÀ LÀO CAI | Quân | TNU Journal of Science and Technology

ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ VÀ HIỆN TRẠNG NGUỒN GEN CÂY TRÚC ĐEN (PHYLLOSTACHYS NIGRA LODD.MUNRO) TẠI HÀ GIANG VÀ LÀO CAI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 04/11/21                Ngày hoàn thiện: 28/01/22                Ngày đăng: 28/01/22

Các tác giả

1. Trần Công Quân Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Đặng Thị Thu Hà, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Văn Trung, Hạt kiểm lâm Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Tóm tắt


Cây Trúc đen có tên khoa học Phyllostachys nigra Lodd. Munro thuộc họ Hòa thảo (Poaceae). Trúc đen là loài hiếm, số lượng cây ít, vùng phân bố hẹp, mới được phát hiện ở Việt Nam trong một số năm gần đây. Với mục tiêu nghiên cứu về đặc điểm phân bố và hiện trạng của cây Trúc đen; các phương pháp chuyên gia, phương pháp PRA và điều tra thực địa được áp dụng để xác định vùng phân bố và hiện trạng của Trúc đen ở hai tỉnh Hà Giang và Lào Cai. Kết quả nghiên cứu cho thấy Trúc đen chỉ phân bố ở vị trí chân và sườn núi đất hoặc núi đất xen đá, độ cao trên 1.000 m so với mực nước biển. Tỉnh Lào Cai có 03 khu phân bố: Xã Dền Thàng, huyện Bát Xát ở 03 hộ gia đình; Bản Khoang (xã Ngũ Chỉ Sơn) 02 hộ; xã Tả Van 02 hộ, thị xã Sa Pa. Tỉnh Hà Giang có 02 khu phân bố: Thị trấn Đồng Văn có 02 hộ; xã Tả Lủng 05 hộ, huyện Mèo Vạc. Hiện trạng cây Trúc đen được trồng ở vườn rừng của các hộ gia đình, với diện tích 98 – 350 m2; số lượng từ 40 – 250 cây/hộ. Như vậy, Trúc đen phân bố ở 05 khu vực, với diện tích và số lượng còn rất ít, nghiên cứu bảo tồn và phát triển là rất cần thiết.


Từ khóa


Hà Giang; Hiện trạng; Lào Cai; Phân bố; Trúc đen

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] H. N. Nguyen and V. T. Tran, “Results of building a list of bamboo in Vietnam,” Vietnam Jounal Forest science, no. 01, pp. 249-258, 2007.

[2] W. Suwannapinunt and B. Thaiutsa, “Effects of Fertilization on Growth and Yield of Bamboos, In: bamboo current research,” [eds. I.V. Ramanuja Rao, R. Gnanaharan, Cherla B. Sastry], Department of Silviculture, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok, Thailand, 1988, pp. 125-128.

[3] Z. Zhaohua, Sustainable Development of the Black Bamboo and Rattan Sectors in Tropical China. China Forestry Publishing House, 2000, pp. 19-28.

[4] Ministry of Science and Technology, Vietnam red book, part II. Plants. Publisher of natural science and technology, Hanoi, 2007.

[5] T. T. Pham, T. T. Nguyen, and D. D. Bui, “Research on soil characteristics of the area with Bamboos Black (Phyllotaschys nigra Lodd.Munro) at distribution (Phyllotaschys nigra Lodd.Munro) in Sa Pa, Lao Cai,” Vietnam Jounal Forest Science, no. 3, pp. 1-5, 2012.

[6] T. T. Pham, D. D. Bui, and T. T. Nguyen, “Research on morphological and anatomical characteristics of Black Bamboo (Phyllotaschys nigra Lodd.Munro) in Sa Pa, Lao Cai,” Jounal of Forestry science and Technology, no. 1, pp. 48-56, 2013.

[7] T. C. Le and H. T. Nguyen, “Black Bamboo, Genetic resources need to be conserved,” Jounal environment, no. 5, pp. 24-30, 2015.

[8] T. U. Nguyen, “Bamboo resources in Vietnam,” Forest Science and Technology Information, no. 6, pp. 3-6, 2001.

[9] D. C. Nguyen and N. Vromant, Participatory Rural Appraisal – PRA. Agricultural publisher, Hanoi - 2009.

[10] V. L. Le, T. K. Nguyen, and T. H. Le, Additional investigation into species composition, distribution and some ecological characteristics of major bamboo species in Vietnam. Vietnamese Academy of Forest Sciences, 2005.

[11] Ministry of Agriculture and Rural Development, Circular No. 33/2018/TT-BNNPTNT dated November 16, 2018 of the Ministry of Agriculture and Rural Development providing regulations on forest survey, inventory and monitoring, 2018.

[12] H. T. Nguyen, T. H. Vu, and K. K. Ngo, Statistical Analysis in Forestry. Agricultural publisher, Hanoi, 2006.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5229

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved