XÂY DỰNG CÁC MODULE ỨNG DỤNG TRÊN NỀN TẢNG MINI BREAKOUT INTEL EDISON | Kiên | TNU Journal of Science and Technology

XÂY DỰNG CÁC MODULE ỨNG DỤNG TRÊN NỀN TẢNG MINI BREAKOUT INTEL EDISON

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 09/11/21                Ngày hoàn thiện: 30/11/21                Ngày đăng: 30/11/21

Các tác giả

1. Nguyễn Xuân Kiên Email to author, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên
2. Lê Hồng Thu, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Intel Edison là máy tính nhúng với kích thước nhỏ gọn, tốc độ xử lý nhanh, phù hợp với việc học tập, nghiên cứu, phát triển các thiết kế thuộc nhiều lĩnh vực như Internet kết nối vạn vật (IoT), mạng cảm biến không dây (WSNs) đủ mạnh để thực hiện các dự án robot trí tuệ nhân tạo (AI), thị giác máy tính, học máy (machine learning), học sâu (deep learning), phân tích dữ liệu lớn (big data) và các lĩnh vực thuộc ngành điện, điện tử, công nghệ thông tin và hệ thống nhúng. Để có thể làm việc với kiến trúc phần cứng, cùng với môi trường phần mềm mới là một rào cản thách thức đối với người bắt đầu tìm hiểu, cũng như là hạn chế với người muốn khám phá công nghệ. Nhóm tác giả đưa ra kết quả của quá trình khảo sát và triển khai xây dựng module ứng dụng trên nền tảng Intel Edison. Kết quả thực hiện góp phần là một công cụ hỗ trợ người mới có thể nhanh chóng tiếp cận, làm chủ công nghệ, từ đó phát triển lên các sản phẩm, ứng dụng vào thực tiễn.

Từ khóa


Máy tính nhúng; Vi điều khiển; Intel Edison; Mini Breakout Edison; KIT Intel

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Intel, Intel® Edison Development Platform, Product Brief Intel® Edison, 2015.

[2] Intel, Hardware Guide, Intel® Edison Compute Module, 2016.

[3] A. Alongi et al., “An Empirical Set of Metrics for Embedded Systems Testing,” IEEE Design & Test, vol. 35, no. 5, pp. 45-53, 2018.

[4] U. Chatterjee et al., “Building PUF Based Authentication and Key Exchange Protocol for IoT Without Explicit CRPs in Verifier Database,” IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, vol. 16, no. 3, pp. 424-437, 2019.

[5] Z. H. Che Soh et al., “Energy Consumption Monitoring and Alert System via IoT,” in International Conference on Future Internet of Things and Cloud (FiCloud), 2019, pp. 26-28.

[6] Z. Wang, “Blind Batch Encryption-Based Protocol for Secure and Privacy-Preserving Medical Services in Smart Connected Health,” in IEEE Internet of Things Journal, vol. 6, no. 6, pp. 9555-9562, 2019.

[7] Z. Wang, “Identity-Based Verifiable Aggregator Oblivious Encryption and Its Applications in Smart Grids,” IEEE Transactions on Sustainable Computing, vol. 6, no. 1, pp. 80-89, 2021.

[8] C. Medrano et al., “A review of electronic engineering design free software tools”, in IEEE EDUCON 2010 Conference, 2010, pp. 1867-1871.

[9] M. Margolis, B. Jepson, and N. R. Weldin, Arduino Cookbook, 3rd Edition. O'Reilly Media, Inc., 2020.

[10] TINA, PCB Design Manual, DesignSoft, 2020.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5243

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved