NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI CHIỀU DÀI SỢI GỖ KEO LÁ TRÀM (Acacia auriculiformis) TRỒNG TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM | Đoàn | TNU Journal of Science and Technology