ĐỐI CHIẾU KẾT QUẢ CHỌC HÚT TẾ BÀO BẰNG KIM NHỎ DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM VỚI KẾT QUẢ MÔ BỆNH HỌC BỆNH PHẨM TRONG VÀ SAU PHẪU THUẬT VỚI CHẨN ĐOÁN CÁC TỔN THƯƠNG KHU TRÚ TUYẾN GIÁP | Thủy | TNU Journal of Science and Technology

ĐỐI CHIẾU KẾT QUẢ CHỌC HÚT TẾ BÀO BẰNG KIM NHỎ DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM VỚI KẾT QUẢ MÔ BỆNH HỌC BỆNH PHẨM TRONG VÀ SAU PHẪU THUẬT VỚI CHẨN ĐOÁN CÁC TỔN THƯƠNG KHU TRÚ TUYẾN GIÁP

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 09/12/21                Ngày hoàn thiện: 28/01/22                Ngày đăng: 28/01/22

Các tác giả

1. Nguyễn Thu Thủy, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
2. Trần Ngọc Anh Email to author, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
3. Hoàng Quốc Huy, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
4. Nguyễn Thị Hải Yến, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu thực hiện trên 40 bệnh nhân có tổn thương khu trú tuyến giáp, được chọc hút tế bào dưới hướng dẫn siêu âm, sinh thiết tức thì và mô bệnh học sau phẫu thuật. Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá giá trị và mối tương quan của phương pháp chọc hút tế bào bằng kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm và sinh thiết tức thì trong việc chẩn đoán các nhân tuyến giáp. Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu được tiến hành theo phương pháp mô tả cắt ngang, tiến cứu kết hợp hồi cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tuổi phát hiện bệnh trung bình là 47 ±14,5 tuổi, nữ gặp nhiều hơn nam. Mô bệnh học sau mổ: 67,5% carcinoma tuyến giáp thể nhú; 22,5% bướu giáp keo; 10% u tuyến tuyến giáp. Độ nhậy, độ đặc hiệu, độ chính xác chẩn đoán đối với phương pháp chọc hút tế bào bằng kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm lần lượt là: 74,1%; 100%; 95,2% với sinh thiết tức thì là: 87,1%; 100% và 97,8%. Chọc hút tế bào bằng kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm cần được áp dụng với bệnh nhân có nhân tuyến giáp. Những bệnh nhân có kết quả tế bào học thuộc nhóm I tiến hành chọc hút lại. Sinh thiết tức thì hữu ích hơn khi tế bào học thuộc nhóm V. Sinh thiết tức thì không cần thiết khi tế bào học thuộc nhóm II hoặc IV.


Từ khóa


Chọc hút tế bào bằng kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm; Sinh thiết tức thì; Mô bệnh học; Ung thư tuyến giáp; Phân loại Bethesda tế bào học tuyến giáp

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] F. Bray, J. Ferlay, and I. Soerjomataram, “Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worlwide for 36 cancers in 185 countries,” CA Cancer J Clin, vol. 68, no. 6, pp. 394-424, 2018.

[2] T. C. Dang and T. H. T. Ngo, “Value of ultrasound-guided fine needle aspiration in diagnosing thyroid nodules,” Viet Nam Journal of medicine, vol. 497, pp. 21-26, 2020.

[3] P. Rausch, “Nowwels K Urltrasonographically guided thyroid biopsy: a review with emphasis on technique,” (in Vietnamese), Journal of ultrasound in medicine, vol. 20, no. 6, pp. 79-85, 2001.

[4] P. T. Phong, “Evaluate the untrasound images and fine needle aspiration under the guide of ultrasound in diagnostic thyroid nodule at Thai Nguyen medical university hospital,” (in Vietnamese), TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 1, pp. 190-194, 2020.

[5] N. Haythem and T. Christophe, “Role of frozen section in the surgical management of indeterminate thyroid nodules,” Gland Surg, vol. 8, pp. 112-117, 2019.

[6] R. Mallick, T. M. Stevnes, and T. S. Winokur, “Is Frozen-Section Analysis During thyroid operation useful in the Era of Molecular testing?” J Am Coll Surg, vol. 228, pp. 474-479, 2019.

[7] D. Ozdemir, “Comprison of thyroid fine needle aspiration biopsy result before and after implementation of Bethesda classification,” Cytopathology, vol. 28, no. 5, pp. 400-406, 2017.

[8] L. J. Layfield, R. L. Mohrmann, and K. H. Kopald, “Use of aspiration cytology and frozen section examination for management of benign and malignant thyroid nodules,” Cancer, vol. 199, no. 68, pp. 130-134, 2001.

[9] J. M. Rodriguez, P. Parrilla, and J. Sola, “Comparison between preoperative cytology and intraoperative frozen section biopsy in the diagnosis of thyroid nodules,” Br J Surg, vol. 194, no. 81, pp. 1151-1154, 2017.

[10] D. L. Mandell, E. M. Genden, and J. I. Mechanick, “Diagnostic accuracy of fine needle aspiration and frozen section in nodular thyroid disease,” Otolaryn Head Neck Surg, vol. 124, no. 3, pp. 531-536, 2011.

[11] C. R. McHenry, C. Raeburn, and T. Strickland, “The utility of routine forzen section examination for intraoperative dignosis of thyroid cancer,” Am J Surg, vol. 172, pp. 658-661, 2016.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5335

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved