SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH VỚI DỊCH VỤ KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 108, TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2021 | Như | TNU Journal of Science and Technology

SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH VỚI DỊCH VỤ KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 108, TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2021

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 05/01/22                Ngày hoàn thiện: 28/01/22                Ngày đăng: 28/01/22

Các tác giả

1. Đỗ Thị Ngọc Như Email to author, Phòng khám đa khoa 108
2. Vương Ánh Dương, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế
3. Chu Huyền Xiêm, Trường Đại học Y tế công cộng
4. Hoàng Khôi, Phòng khám đa khoa 108

Tóm tắt


Sự hài lòng của người bệnh đối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe là một trong những mục tiêu quan trọng của mỗi hệ thống y tế. Bài báo này nhằm đánh giá sự hài lòng của người bệnh với dịch vụ khám bệnh tại Phòng khám đa khoa 108, tỉnh Nam Định năm 2021. Thiết kế nghiên cứu cắt ngang, thu thập thông tin từ 298 người bệnh sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại phòng khám trong thời gian từ tháng 3-6/2021. Kết quả cho thấy, tỷ lệ hài lòng chung về dịch vụ tại phòng khám đa khoa 108, tỉnh Nam Định là 67,7%. Trong đó, tiêu chí về thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế có tỷ lệ hài lòng cao nhất (94%). Khả năng tiếp cận có tỷ lệ hài lòng thấp nhất (63,4%). Các tiêu chí sự minh bạch thông tin, cơ sở vật chất và kết quả cung cấp dịch vụ có tỷ lệ lần lượt là 74,8%; 72,8% và 91,2%. Do vậy, phòng khám cần có giải pháp để cải thiện dịch vụ khám bệnh ở mọi mặt để tăng sự hài lòng của khách hàng như nhận đặt lịch khám qua website hoặc qua tổng đài, nghiên cứu phương án bóc tách việc xếp lịch cho người bệnh mới khám, khám định kỳ, tái khám để tối ưu hóa nhân sự cho phù hợp.

Từ khóa


Sự hài lòng; Người bệnh; Dịch vụ khám bệnh; Phòng khám 108; Nam Định

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Medical Services Administration, Ministry of Health, "Publishing patient satisfaction index reports: Assessing the quality of medical examination and treatment services at some public hospitals in Vietnam from the patient's perspective,” 2018. [Online]. Available: https://kcb.vn/cong-bo-bao-cao-chi-so-hai-long-nguoi-benh-danh-gia-chat-luong-phuc-vu-kham-chua-benh-tai-mot-so-benh-vien-cong-lap-o-viet-nam-tu-goc-nhin-cua-nguoi-benh.html. [Accessed Feb. 20, 2021].

[2] Ministry of Health, Decision No. 3869/QD-BYT dated August 28, 2019 on the issuance of sample forms and instructions for surveying patient and medical staff satisfaction, 2019.

[3] T. Veru Lava, R. Jorbe Nadze, L. Ka rimi, B. Dan gadze, and T. Bar kalaia, "Evaluation of Patient Satisfaction with Cardiology Services," The O. Public Health Journal, vol. 11, pp. 201-208, 2018.

[4] J. Hwang et al., "Measuring satisfaction with health care services for Vietnamese patients with cardiovascular diseases," PLoS One., vol. 15, no. 6, p. e0235333, 2020.

[5] W. Wang, E. Maitland, S. Nicholas, and J. Haggerty, "Determinants of Overall Satisfaction with Public Clinics in Rural China: Interpersonal Care Quality and Treatment Outcome," Internatinal J. E. Res Public Health, vol. 16, no. 5, p. 697, 2019.

[6] A. W. Asres, W. A. Hunegnaw, A. G. Ferede, and H. T. Denekew, "Assessment of patient satisfaction and associated factors in an outpatient department at Dangila primary hospital, Awi zone, Northwest Ethiopia, 2018," Global Security: Health, Science and Policy, vol. 5, no. 1, pp. 54-64, 2018.

[7] H. D. T. Dinh, T. T. P. Tran, H. K. Nguyen, and T. V. Nguyen, "Evaluation of patient satisfaction and the service quality of the outpatient care at the Heart Institute of Ho Chi Minh City," Ho Chi Minh City Open University Journal of Science, vol. 11, no. 1, pp. 46-59, 2021.

[8] M. K. Pham, T. T. Nguyen, T. H. Pham, and T. N. Nguyen, "Evaluation of inpatient satisfaction about quality of services in Thuy Nguyen general hospital, Hai Phong," Vietnam Journal of Preventive medicine, vol. 29, no. 9, p. 109, 2019.

[9] T. K. A. Nguyen, "Evaluation of the satisfaction of outpatients about medical examination and treatment services at the Department of Examination I, Cho Ray Hospital in 2019," MPH, HUPH, 2019.

[10] T. V. P. Huynh, "Patient satisfaction status about outpatient medical examination and treatment services and some influencing factors at the Department of Examination, Buu Dien General Hospital in 2019," MPH, HUPH, 2019.

[11] T. H. Nguyen, "Situation and factors related to patient satisfaction at Soc Son Health Center, Hanoi in 2017," MPH, HUPH, 2017.

[12] V. D. Dang, "Satisfaction of inpatients about medical examination and treatment services and some influencing factors at Hoan My Binh Phuoc Hospital in 2019," HUPH, 2019.

[13] T. N. T. Vuong, "Satisfaction of patients using outpatient medical examination and treatment services at the base 2 of Thu Cuc International General Hospital, 2020," MPH, HUPH, 2020.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5425

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved