NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ VÀ PHÂN BÓN LÁ ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA LAN THẠCH HỘC TÍA (Dendrobium officinale Kimura et migo) TẠI PHIA ĐÉN, NGUYÊN BÌNH, CAO BẰNG | Cường | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ VÀ PHÂN BÓN LÁ ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA LAN THẠCH HỘC TÍA (Dendrobium officinale Kimura et migo) TẠI PHIA ĐÉN, NGUYÊN BÌNH, CAO BẰNG

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 27/04/18

Các tác giả

1. Nguyễn Thế Cường Email to author, Viện Khoa học Sự sống – ĐH Thái Nguyên
2. Lê Sỹ Lợi, Viện Khoa học Sự sống – ĐH Thái Nguyên
3. Trần Minh Hòa, Viện Khoa học Sự sống – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Lan Thạch hộc tía (Dendrobium officinale Kimura et Migo) hay còn gọi là Thạch hộc thiết bì, Thạch hộc gỉ sắt thuộc chi lan Thạch hộc, họ lan (Orchidaceae) [1] là một cây dược liệu rất quý, mọc ở vùng cao núi đá, nhiệt đới, á nhiệt đới. Để sản xuất được Thạch hộc tía có năng suất cao và hiệu quả thì cần có các nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật trồng trọt cụ thể, trong đó mật độ và phân bón là những biện pháp kỹ thuật quan trọng giúp cho cây sinh trưởng khỏe, năng suất cao và chất lượng tốt. Nghiên cứu về mật độ trồng lan Thạch hộc tía trong điều kiện nhà lưới tại Phia Đén, Cao Bằng cho thấy: Ở mật độ 44 cây/m2 tương đương với khoảng cách trồng 14 cm x 16 cm, cây lan Thạch hộc tía sinh trưởng tốt nhất so với các mật độ khác, sau 05 tháng trồng, chiều cao cây đạt 8,3 cm; số lá 8,8 lá; đường kính thân 0,43 cm; số chồi đạt 0,63 chồi. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá cho lan Thạch hộc tía cho thấy, CT4 phun Growmore có tác dụng giúp lan Thạch hộc phát triển chiều dài thân, số lá và đường kính thân hơn các loại phân bón lá khác.


Từ khóa


Thạch hộc tía, mật độ, phân bón, sinh trưởng, nhà lưới, Phia Đén.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved