NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ NHÂN RỘNG TRONG TIẾN HÓA CỦA CÁC GEN MÃ HÓA NHÂN TỐ PHIÊN MÃ NUCLEAR FACTOR-YB Ở CAM NGỌT (Citrus sinensis) | Hà | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ NHÂN RỘNG TRONG TIẾN HÓA CỦA CÁC GEN MÃ HÓA NHÂN TỐ PHIÊN MÃ NUCLEAR FACTOR-YB Ở CAM NGỌT (Citrus sinensis)

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 27/04/18

Các tác giả

1. Chu Đức Hà Email to author, Viện Di truyền Nông nghiệp - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
2. Chu Thị Hiền Lương, Viện Di truyền Nông nghiệp - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang
3. La Việt Hồng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
4. Thân Thị Hoa, Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang
5. Phạm Thị Lý Thu, Viện Di truyền Nông nghiệp - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
6. Nguyễn Thị Thu Ngà, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nhân tố phiên mã, trong đó có nhóm Nuclear factor-Y (NF-Y), gồm 3 tiểu đơn vị NF-YA, NF-YB và NF-YC, đóng vai trò quan trọng trong quá trình điều hòa biểu hiện gen liên quan đến sinh trưởng và phát triển ở thực vật. Trong nghiên cứu này, ba cặp gen lặp, CsNF-YB11/-YB13, CsNF-YB3/-YB7 và CsNF-YB9/-YB17, đã được tìm thấy trong số 19 gen mã hóa NF-YB ở cam ngọt (Citrus sinensis). Các sự kiện lặp đều xuất phát từ hiện tượng chuyển lặp vùng cận đầu tận cùng trên các nhiễm sắc thể trong hệ gen cam ngọt. Trong quá trình tiến hóa, áp lực của chọn lọc tự nhiên đã kìm hãm đột biến điểm xảy ra trên các gen lặp. Trình tự bảo thủ của tiểu đơn vị NF-YB ở cam ngọt được cấu trúc từ vùng bám ADN, tương tác với NF-YA và NF-YC. Trong đó, một số axit amin đặc biệt đã được xác định trên trình tự này đã chỉ ra rằng các thành viên của họ NF-YB đóng vai trò cấu trúc NF-Y và có thể liên quan đến một số quá trình sinh lý ở cam ngọt.


Từ khóa


Cam ngọt, Citrus sinensis, gen lặp, Nuclear factor-YB, tiến hóa, tin sinh học

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved