NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT SAPONIN TỪ PHẦN RỄ CỦA LOÀI WEIGELA FLORIDA “JEAN’S GOLD” | Phấn | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT SAPONIN TỪ PHẦN RỄ CỦA LOÀI WEIGELA FLORIDA “JEAN’S GOLD”

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 30/04/22                Ngày hoàn thiện: 24/06/22                Ngày đăng: 24/06/22

Các tác giả

1. Phùng Thị Phấn, Trường THPT Thành phố Cao Bằng
2. Nguyễn Hữu Quân, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
3. Từ Quang Tân, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
4. Nguyễn Đức Hùng Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Chi Weigela, thuộc họ Kim ngân (Caprifoliaceae) được sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền tại các nước châu Á. Các hợp chất saponin phân lập được từ chi Weigela có nhiều hoạt tính sinh học mạnh như kháng oxy hóa, kháng viêm và kháng ung thư. Nghiên cứu đã tạo được cao chiết ethanol từ loài Weigela florida “Jean’s Gold” bằng phương pháp chiết xuất có hỗ trợ vi sóng. Hai hợp chất saponin đã được tách chiết từ cao chiết ethanol dựa trên các phương pháp sắc ký hiện đại. Cấu trúc hóa học của các hợp chất này được xác định là olean-12-en-28-oic acid, 3-[(O-β-D-glucopyranosyl-(1®3)-[β-D-xylopyranosyl-(1®4)]-β-D-xylopyranosyl-(1®4)-β-D-xylopyranosyl-(1®3)-6-deoxy-α-L-rhamnopyranosyl-(1®2)-β-D-arabinopyranosyl)oxy]-, (3β)- (1), and olean-12-en-28-oic acid, 3-[(O-β-D-glucopyranosyl-(1®2)-[β-D-xylopyranosyl-(1®4)]-β-D-xylopyranosyl-(1®4)-β-D-xylopyranosyl-(1®3)-6-deoxy-α-L-rhamnopyranosyl-(1®2)-β-D-xylopyranosyl)oxy]-, (3β)- (2). Đây là các hợp chất đã được phân lập trước đây từ các loài cùng thuộc chi Weigela, họ Caprifoliaceae.

Từ khóa


Phương pháp sắc ký; Phổ cộng hưởng từ hạt nhân; Oleanolic acid; Triterpenoid saponin; Weigela florida “Jean’s Gold”

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] B. Field, F. Jordán, and A. Osbourn, “First encounters – deployment of defence-related natural products by plants,” New Phytol., vol. 172, no. 2, pp. 193-207, Oct. 2006, doi: 10.1111/j.1469-8137.2006.01863.x.

[2] Y. Li, D. Kong, Y. Fu, M. R. Sussman, and H. Wu, “The effect of developmental and environmental factors on secondary metabolites in medicinal plants,” Plant Physiol. Biochem., vol. 148, pp. 80-89, 2020, doi: 10.1016/j.plaphy.2020.01.006.

[3] Sanchita and A. Sharma, “Chapter 23 - Gene Expression Analysis in Medicinal Plants Under Abiotic Stress Conditions,” in Plant Metabolites and Regulation Under Environmental Stress, P. Ahmad, M. A. Ahanger, V. P. Singh, D. K. Tripathi, P. Alam, and M. N. Alyemeni, Eds. Academic Press, 2018, pp. 407–414, doi: 10.1016/B978-0-12-812689-9.00023-6.

[4] A. -S. Champy-Tixier, A. -C. Mitaine-Offer, F. Real Fernández, T. Miyamoto, C. Tanaka, A.-M. Papini, and M.-A. Lacaille-Dubois, “Oleanane-type glycosides from the roots of Weigela florida ‘rumba’ and evaluation of their antibody recognition,” Fitoterapia, vol. 128, pp. 198-203, 2018, doi: 10.1016/j.fitote.2018.04.017.

[5] Y. -M. Won, Z. -K. Seong, J. -L. Kim, H. -S. Kim, H. -H. Song, D. -Y. Kim, J. -H. Kim, S. -R. Oh, H.-W. Cho, J.-H. Cho, and H.-K. Lee, “Triterpene glycosides with stimulatory activity on melanogenesis from the aerial parts of Weigela subsessilis,” Arch. Pharm. Res., vol. 38, no. 8, pp. 1541-1551, Aug. 2015, doi: 10.1007/s12272-014-0524-0.

[6] D. H. Nguyen, A.-C. Mitaine-Offer, S. Maroso, A.-M. Papini, T. Paululat, P.-S. Bellaye, B. Collin, O. Chambin, and M.-A. Lacaille-Dubois, “Cytotoxic glycosides from the roots of Weigela x ‘Bristol Ruby,’” Fitoterapia, vol. 137, p. 104242, Sep. 2019, doi: 10.1016/J.FITOTE.2019.104242.

[7] D. H. Nguyen, A. -C. Mitaine-Offer, T. Miyamoto, C. Tanaka, P. -S. Bellaye, B. Collin, O. Chambin, and M. -A. Lacaille-Dubois, “Phytochemical analysis of two Weigela florida cultivars, ‘Pink Poppet’ and ‘Jean’s Gold,’” Phytochem. Lett., vol. 37, pp. 85-89, 2020, doi: 10.1016/j.phytol.2020.04.009.

[8] P. T. Thuong, B. -S. Min, W. Jin, M. Na, J. Lee, R. Seong, Y.-M. Lee, K. Song, Y. Seong, H. -K. Lee, K. Bae, and S. S. Kang, “Anti-complementary Activity of Ursane-Type Triterpenoids from Weigela subsessilis,” Biol. Pharm. Bull., vol. 29, no. 4, pp. 830-833, 2006, doi: 10.1248/bpb.29.830.

[9] N. Andriamisaina, A. -C. Mitaine-Offer, B. Pruvot, J. Chluba, T. Miyamoto, C. Tanaka, and M. -A. Lacaille-Dubois, “Phytochemistry of Weigela x ‘kosteriana variegata’ (Caprifoliaceae),” Nat. Prod. Commun., vol. 13, no. 4, pp. 403-406, Jan. 2018, doi: 10.1177/1934578X1801300406.

[10] A. N. Sennikov, D. E. Soltis, D. J. Mabberley, J. W. Byng, M. F. Fay, M. J. M. Christenhusz, M. W. Chase, P. F. Stevens, P. S. Soltis, W. S. Judd, and T. A. P. Group, “An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV,” Bot. J. Linn. Soc., vol. 181, no. 1, pp. 1-20, Apr. 2016, doi: 10.1111/boj.12385.

[11] A. R. Abubakar and M. Haque, “Preparation of Medicinal Plants: Basic Extraction and Fractionation Procedures for Experimental Purposes,” J. Pharm. Bioallied Sci., vol. 12, no. 1, pp. 1-10, 2020, doi: 10.4103/jpbs.JPBS_175_19.

[12] L. Zhao, W. Chen, and Q. -C. Fang, “Triterpenoid Saponins from Anemone flaccida,” Planta Med, vol. 56, no. 01, pp. 92-93, 1990.

[13] D. H. Nguyen, Q. T. Tu, and H. M. Chu, “Study on isolation of triterpenoid saponins from the leaves of Weigela florida ‘Pink Poppet’,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 227, no. 05, pp. 109-116, Apr. 2022, doi: 10.34238/tnu-jst.5536.

[14] A. Rezgui, A. -C. Mitaine-Offer, T. Miyamoto, C. Tanaka, S. Delemasure, P. Dutartre, and M. -A. Lacaille-Dubois, “Oleanolic acid and hederagenin glycosides from Weigela stelzneri,” Phytochemistry, vol. 123, pp. 40-47, 2016, doi: 10.1016/j.phytochem.2015.12.016.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5929

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved