NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC CỦA BỆNH GIUN ĐŨA Ở CHÓ NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN | Cường | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC CỦA BỆNH GIUN ĐŨA Ở CHÓ NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 20/05/22                Ngày hoàn thiện: 14/07/22                Ngày đăng: 14/07/22

Các tác giả

1. Nguyễn Mạnh Cường Email to author, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
2. Đỗ Thị Lan Phương, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Hữu Hòa, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
4. Nguyễn Thị Minh Thuận, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu được thực hiện để xác định một số đặc điểm dịch tễ của bệnh giun đũa ở chó được nuôi tại một số xã, phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Tổng số có 337 mẫu phân chó đã được thu thập để xác định tỷ lệ nhiễm và cường độ nhiễm giun đũa ở chó bằng phương pháp Fulleborn. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nhiễm giun đũa ở chó nuôi tại một số xã, phường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt ở mức trung bình là 35% và cường độ nhiễm giun đũa nhẹ với tỷ lệ là 51,69%. Chó nuôi dưới 2 tháng tuổi có tỷ lệ nhiễm giun đũa là cao nhất; trong khi đó, chó nuôi ở 12 tháng tuổi có tỷ lệ là thấp nhất. Chó nuôi ở các tháng 3, 4 và tháng 9 có tỷ lệ nhiễm giun là cao nhất so với các tháng khác trong năm. Chó nội nhiễm giun đũa cao hơn chó ngoại và chó cái có tỷ lệ nhiễm giun cao hơn cho đực.


Từ khóa


Đặc điểm dịch tễ; Bệnh giun đũa; Chó; Mẫu phân; Tỷ lệ nhiễm; Cường độ nhiễm

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] H. V. Tran, D. K. Tran, and L. K. Pham, “Determine the Toxocara sp. positive seroprevalence rate of residents at Chu Pa and H' Bong communes in Gia Lai province,” Journal of Military Pharmaco-medicine, Military Medical Academy, vol. 33, no. 2, pp. 89-93, 2008.

[2] M. H. Kohansal, A. Fazaeli, A. Nourian, A. Haniloo, and K. Kamali, “Dogs' gastrointestinal parasites and their association with public health in Iran,” J. Vet. Res, vol. 61, pp. 189-195, 2017.

[3] Y. H. T. Nguyen, T. H. Tran, P. V. Nguyen, T. T. Pham, and A. T. Dong, "The status of infection of intestinal parasites in dogs and the potential risk of their transmission to humans," Journal of Veterinary Science Technology, vol. 27, no. 8, pp. 71-77, 2020.English translation.

[4] L. K. Bui, T. V. Nguyen, Y. H. T. Nguyen, H. D. Duong, A. L. T. Le T. V. Nguyen, M. H. Cong, and N. Nariaki, "Assessing the infection of certain types of roundworms transmitted from dog to human,” Journal of Malaria and Parasite Diseases Control, vol. 104, no. 2, pp. 34-40, 2018.

[5] B. P. Nguyen, H. H. Nguyen, T. B. H. Nguyen, and P. T. Nguyen, “The situation of gastrointestinal helminth infection in dogs and the correlation between risk factors for human infection in Long Xuyen City, Long An province,” Journal of Veterinary Science and Technology, vol. 23, no. 4, pp. 44-52, 2016.

[6] L. K. T. Nguyen, Veterinary Parasitic textbook. Hanoi Agricultural Publishing House, pp. 136-139, 2012.

[7] L. H. T. Vo, “Study of the fluctuations in gastrointestinal roundworm infection of dogs in some North Central provinces and some biological characteristics of Ancylostoma Caninum, pathologies caused by them, preventive measures,” Doctoral Thesis of Agriculture, Vietnam Academy of Agriculture, 2012.

[8] D. T. Tran, “Studying the situation, some risk factors for infection with toxocara canis dog roundworm larvae in humans and the therapeutic effectiveness of Albendazole at two communes of An Nhon district in Binh Dinh province (2011-2012),” Doctoral thesis, 2014.

[9] Y. H. T. Nguyen, T. T. Nguyen, T. P. T. Dang, T. D. Nguyen, and V. Q. Ha, “The effectiveness of some stool tests for helminth eggs and nematodes in dogs,” Vietnam Journal of Agricultural Sciences, vol. 17, no. 5, pp. 371-378, 2019.

[10] D. M. Hoang, "Study the situation of gastrointestinal roundworm infection of domestic dogs in Hanoi and preventive measures," Master's thesis of agricultural science, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, 2008.

[11] L. H. T. Vo, "Surveying the situation of infection with dog gastrosicrystaltic roundworms in Gia Lam district - Hanoi. Some biological characteristics, pathologies of Toxocara canis dog ringworm and preventive measures," Master's thesis in Agriculture, Vietnam Academy of Agriculture, 2011.

[12] D. T. Tran, H. T. Nguyen et al., “The situation of infection of dog and cat roundworm larvae in the community of Ha Tinh and Thanh Hoa provinces in 2013,” Journal of Malaria prevention and parasitic diseases, 41st National Parasitic Science and Training Conference, 2014, pp. 3-10.

[13] C. V. Nguyen, T. V. Bui, and Q. H. Huynh, “Study of some epidemiology characteristics of dog and cat roundworm larvae in humans in Binh Dinh and Dak Lak provinces, Vietnam 2013,” Journal of Malaria and Parasitic Diseases Control, vol. 2, pp. 83-90, 2014.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6024

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved