TẠO CẤU TRÚC BIỂU HIỆN VÀ BIẾN NẠP GENE GmDREB7A THÔNG QUA AGROBACTERIUM Ở THUỐC LÁ | Tân | TNU Journal of Science and Technology

TẠO CẤU TRÚC BIỂU HIỆN VÀ BIẾN NẠP GENE GmDREB7A THÔNG QUA AGROBACTERIUM Ở THUỐC LÁ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 28/05/22                Ngày hoàn thiện: 14/06/22                Ngày đăng: 14/06/22

Các tác giả

1. Từ Quang Tân Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
2. Bùi Thị Minh Thúy, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
3. Vanhsy Sysouphanh, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
4. Nguyễn Thị Hải Yến, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
5. Nguyễn Thị Ngọc Lan, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
6. Chu Hoàng Mậu, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Đậu tương, loại cây trồng thu hạt có giá trị kinh tế và dinh dưỡng cao và là cây cải tạo đất trồng, nhưng có khả năng chịu hạn, mặn kém. Trong hệ gen đậu tương, nhóm gen DREB được xác định có chức năng kích hoạt phiên mã của các gene chống chịu khi có tín hiệu stress, trong đó có một số gene chưa rõ chức năng cụ thể và DREB7 là một gene trong số đó. Trong bài báo này, gene GmDREB7A và cấu trúc biểu hiện mang gen này được tạo ra và biến nạp thành công vào thuốc lá. Gene GmDREB7A gồm đoạn mã hóa amino acid, đoạn mã hóa c-MYC, KDEL và thêm đoạn nucleotide ngắn ở đầu 5’ và 3’ chứa điểm cắt của enzyme giới hạn. Hai cấu trúc chuyển gen pBI121_GmDREB7A và pZY_GmDREB7A đã được thiết kế thành công. Kết quả biến nạp cấu trúc pBI121_GmDREB7A mang gene GmDREB7A vào thuốc lá đã thu được 248 cây biến nạp sau giai đoạn chọn lọc bằng kanamycin và 30 cây được trồng trong điều kiện nhà lưới với 9 cây dương tính với PCR. Cần tiếp tục phân tích các cây thuốc lá chuyển gen T0 dương tính với PCR và đánh giá khả năng chống chịu các stress hạn, mặn của các cây chuyển gen GmDREB7A.

Từ khóa


Kháng hạn; Gene GmDREB7A; Cấu trúc biểu hiện gene; Kháng muối; Thuốc lá chuyển gene

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] T. D. Ngo, D. L. Tran, V. L. Tran, D. T. Do, and T. D. Pham, Soybean plant. Hanoi Agricultural Publishing House, 1999.

[2] H. M. chu, T. T. H. Nguyen, T. T. V. Nguyen, and H. H. Chu, Genes and tolerant characteristics of soybean. VNU Publishing House, 2011.

[3] C. Engels, R. Fuganti-Pagliarini, S. R. R. Marin, F. C. Marcelino-Guimarães, M. C. N. Oliveira, N. Kanamori, J. Mizoi, K. Nakashima, K. Yamaguchi-Shinozaki, and A. L. Nepomuceno, “Introduction of the rd29A: AtDREB2A CA gene into soybean (Glycine max L. Merril) and its molecular characterization in leaves and roots during dehydration,” Genet Mol Biol., vol. 36, no. 4, pp. 556-565, 2013.

[4] H. Q. Nguyen, T. K. L. Vu, T. N. L. Nguyen, T. T. N. Pham, T. H. Y. Nguyen, V. S. Le, and H. M. Chu, “Overexpression of the GmDREB6 gene enhances proline accumulation and salt tolerance in genetically modified soybean plants,” Scientific Reports, vol. 9, 2019, Art. no. 19663, doi: 10.1038/s41598-019-55895-0.

[5] T. N. L. Nguyen, P. Vaciaxa, T. C. Nguyen, H. Q. Nguyen, T. T. N. Pham, T. T. T. Vu, and H. M. Chu, “Characteristics and phylogeny of DREB gene subfamily in soybeans [Glycine max (L.) Meril],” Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering (VJSTE), vol. 63, pp. 60-64, 2020.

[6] National Center for Biotechnology Information (NCBI), “Glycine max dehydration-responsive element binding protein 7 (LOC100101894), mRNA”, 2021, [Online]. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001248108.2. [Accessed May 27, 2022].[7] National Center for Biotechnology Information (NCBI), “LOC100101894 dehydration-responsive element binding protein 7 [Glycine max (soybean)]”. Gene ID: 100101894, updated on 1-May-2021 [Online]. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene?LinkName=nuccore_gene&from_uid=1239290961. [Accessed May 27, 2022].

[8] X. T. Dao, M. T. Ho, T. T. T. Vu, V. S. Le, and H. M. Chu, “Cloning and overexpression of GmDREB2 gene from a vietnamese drought-resistant soybean variety,” Braz. Arch. Biol. Technol., vol. 58, pp. 651-657, 2015, doi: 10.1590/S1516-89132015050170.

[9] T. T. N. Pham, H. Q. Nguyen, T. N. L. Nguyen, X. T. Dao, D. T. Sy, V. S. Le, and H. M. Chu, “Overexpression of the GmDREB2 gene increases proline accumulation and tolerance to drought stress in soybean plants,” Australian Journal of Crop Science, vol. 14, pp. 495-503, 2020.

[10] J. F. Topping, “Tobacco transformation,” Methods Mol. Biol., vol. 81, pp. 365-372, 1998.

[11] M. A. Saghai-Maroof, K. M. Soliman, R. A. Jorgensen, and R. W. Allard, “Ribosomal DNA spacer-length polymorphisms in barley: Mendelian inheritance, chromosomal location, and population dynamics,” Proc Natl Acad Sci USA, vol. 81, pp. 8014-8018, 1984, doi: 10.1073/pnas.81.24.8014.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6066

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved