THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT CHO QUÁ TRÌNH THU HỒI BIA TỪ BÃ MEN BIA DƯ THỪA | Thành | TNU Journal of Science and Technology

THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT CHO QUÁ TRÌNH THU HỒI BIA TỪ BÃ MEN BIA DƯ THỪA

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 05/03/18

Các tác giả

1. Đinh Văn Thành Email to author, Trường Đại học Công nghệ Đông Á
2. Đinh Thị Lan Anh, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
3. Nguyễn Tuấn Anh, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
4. Nguyễn Hoài Nam, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Tóm tắt


Trong ngành công nghiệp sản xuất Bia, chất lượng sản phẩm, quá trình vận hành tối ưu và kinh tế là yếu tố rất quan trọng. Bã men thừa sau công đoạn lên men bia chiếm 2-3% dung tích. Tuy nhiên, bã men này lại chứa 40-70% dịch bia. Tỷ lệ bia từ bã men này có thể được thu hồi khi áp dụng công nghệ tách ly tâm. Phương pháp này được chứng minh mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể mà vẫn ổn định chất lượng của Bia. Sản phẩm đầu ra sau quá trình tách là dịch bia có thể hồi lưu lại tank và bã men thải có thể được dùng làm thức ăn chăn nuôi. Tuy giải pháp này đã được áp dụng ở một số nhà máy Bia lớn trên thế giới nhưng lại chưa được tích hợp tại các nhà máy bia tại Việt nam. Thực tế này đã đặt ra bài toán nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển giám sát quá trình thu hồi bia từ bã men thải để ứng dụng cho các nhà máy bia tại Việt nam được trình bày trong bài báo này.


Từ khóa


máy li tâm dạng đĩa; thu hồi bia; bã men dư thừa; hệ thống điều khiển giám sát; sự tách chất rắn-lỏng

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved