BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG LOGIC MỜ TRONG MÔ HÌNH HÓA VIỆC KÊ ĐƠN THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN | Thúy | TNU Journal of Science and Technology

BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG LOGIC MỜ TRONG MÔ HÌNH HÓA VIỆC KÊ ĐƠN THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 05/03/18

Các tác giả

1. Trương Thị Hồng Thúy Email to author, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Hoàng Phương, Đại học Thăng Long
3. Vũ Anh Tuấn, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
4. Lê Thị Hải Yến, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Mục đích của bài báo là mô phỏng được suy nghĩ của các bác sĩ y học cổ truyền trong việc hình thành một thang thuốc đông y dựa trên các triệu chứng quan sát thấy của bệnh nhân. Trong bài báo này, tác giả tập trung vào việc mô hình hóa việc gia giảm liều lượng của thang thuốc y học cổ truyền theo lý thuyết mờ khi thang thuốc chuẩn được đưa ra. Trong đó, dữ liệu đầu vào là các triệu chứng và tình trạng bệnh tật của bệnh nhân, đầu ra là các vị thuốc được đưa vào với hàm lượng thay đổi so với thang thuốc chuẩn. Nghiên cứu này nhằm cung cấp một cách nhìn tổng quát về khả năng ứng dụng mạnh mẽ của công nghệ thông tin trong lĩnh vực y học cổ truyền.


Từ khóa


Logic mờ; suy luận mờ; triệu chứng; thang thuốc; y học cổ truyền

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved