ỨNG DỤNG HỆ THỐNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY BĂNG THÔNG SIÊU RỘNG TRONG GIÁM SÁT CÁC THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ ĐẦU MÁY | Truyện | TNU Journal of Science and Technology

ỨNG DỤNG HỆ THỐNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY BĂNG THÔNG SIÊU RỘNG TRONG GIÁM SÁT CÁC THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ ĐẦU MÁY

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 05/03/18

Các tác giả

1. Nguyễn Thế Truyện Email to author, Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa
2. Nguyễn Thế Vinh, Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa
3. Lê Mạnh Hùng, Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa
4. Nguyễn Lê Thùy Dương, Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa
5. Nguyễn Xuân Đồng, Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa
6. Đinh Đức Tùng, Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa
7. Nguyễn Phan Quyền, Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa
8. Sergey V. Volvenko, Đại học Bách Khoa Saint Petersburg
9. Sergey V. Zavjalov, Đại học Bách Khoa Saint Petersburg
10. Alexander S. Gruzdev, Đại học Bách Khoa Saint Petersburg
11. Andrey V. Rashich, Đại học Bách Khoa Saint Petersburg

Tóm tắt


Bài báo trình bày ứng dụng hệ thống cảm biến không dây băng thông siêu rộng để giám sát các thông số động cơ đầu máy. Trong hệ thống này chúng tôi sử dụng công nghệ điều chế "On-Off Keying", công nghệ dò năng lượng và chế độ truyền không đồng bộ. Các cảm biến nhiệt độ và áp suất khác nhau được nhóm lại, dựa trên vị trí của chúng, trong bốn bộ xử lý dữ liệu và phát xung băng thông siêu rộng. Bài báo cũng trình bày các kỹ thuật định dạng gói và xây dựng lớp liên kết vật lý một cách bài bản cho truyền thông băng thông siêu rộng. Hệ thống được thử nghiệm trên động cơ đầu máy, các bộ phát được lắp đặt tại khoảng cách từ 1,5 đến 4,5 m so với bộ thu, trong quá trình thử nghiệm hệ thống làm việc ổn định.


Từ khóa


Thu thập số liệu; Xử lý tín hiệu số; Bộ dò năng lượng; Mạng cảm biến không dây; Truyền thông băng thông siêu rộng; Bộ phát xung UWB

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved