MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHI THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY MÀI PHỤC HỒI BỀ MẶT LÀM VIỆC KHUÔN ÉP VIÊN NÉN MÙN CƯA D=750MM ÷ 1000 MM | Duy | TNU Journal of Science and Technology

MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHI THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY MÀI PHỤC HỒI BỀ MẶT LÀM VIỆC KHUÔN ÉP VIÊN NÉN MÙN CƯA D=750MM ÷ 1000 MM

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 05/01/18

Các tác giả

1. Lê Quang Duy Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên
2. Phan Văn Nghị, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Thái Bình, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên
4. Cao Thanh Long, Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo trình bày một nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy mài phục hồi bề mặt làm việc khuôn ép viên nén mùn cưa có đường kính lỗ từ 750 mm đến 1000 mm. Các vấn đề về cấu trúc động học, thông số các chuyển động và khả năng công nghệ của máy được tính toán, thiết kế trên cơ sở giải mã và cải tiến các máy mài hiện có trên thị trường trong và ngoài nước, phù hợp với trình độ kỹ thuật và công suất mài phục hồi lòng khuôn ép tại các doanh nghiệp sản xuất viên nén mùn cưa xuất khẩu. Các vấn đề ma sát, định vị, kẹp chặt khuôn khi quá trình mài diễn ra được tính toán theo các phương pháp cơ học truyền thống. Bản vẽ kết cấu một số bộ phận chính và toàn máy cũng được trình bày trong nội dung bài báo này.


Từ khóa


Máy mài mặt trong, khuôn ép viên nén mùn cưa, viên nén mùn cưa, mài vô tâm

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved