ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA COMPOZIT Cu-TiC | Hoàng | TNU Journal of Science and Technology

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA COMPOZIT Cu-TiC

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 05/01/18

Các tác giả

1. Vũ Lai Hoàng Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên
2. Đặng Quốc Khánh, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Tóm tắt


Bài báo trình bày ảnh hưởng của hàm lượng cacbit titan (TiC) và nhiệt độ thiêu kết tới cơ - lý tính của compozit nền đồng cốt hạt TiC tổng hợp bằng phương pháp luyện kim bột. Hỗn hợp bột Cu-TiC với hàm lượng TiC thay đổi từ 1 đến 5 % trọng lượng được trộn, ép và thiêu kết. Các mẫu sau khi thiêu kết ở 900 oC tiến hành ép đùn nguội được kiểm tra cơ tính và độ dẫn điện. Các kết quả thu được cho thấy hàm lượng TiC và nhiệt độ thiêu kết có ảnh hưởng mạnh đến mật độ, độ bền cũng như độ dẫn điện của vật liệu. Công nghệ ép đùn nguội làm tăng cơ tính và độ dẫn điện của compozit Cu-TiC


Từ khóa


compozit nền kim loại; thiêu kết; ép đùn; cơ-lý tính; TiC

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved