MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHI THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY ÉP - ĐÓNG BAO CÂY NGÔ SAU BĂM VÀ TRỘN, CÔNG SUẤT 01 TẤN/H | Nghị | TNU Journal of Science and Technology

MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHI THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY ÉP - ĐÓNG BAO CÂY NGÔ SAU BĂM VÀ TRỘN, CÔNG SUẤT 01 TẤN/H

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 05/01/18

Các tác giả

1. Phan Văn Nghị Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thái Bình, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên
3. Lê Quan Duy, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên
4. Cao Thanh Long, Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo này trình bày cách thức thiết kế máy ép - đóng bao hỗn hợp thân, lá cây ngô sau băm và trộn có công suất 01 tấn/h để phù hợp với qui mô trang trại, gia trại tại các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc. Các vấn đề về cấu trúc và các thông số động học máy cũng như khả năng công nghệ của máy được tính toán, thiết kế trên cơ sở các máy ép làm việc theo nguyên lý ép vít đùn. Các vấn đề động lực học máy được tính toán theo các phương pháp cơ học truyền thống. Kết quả vận hành thử nghiệm khi ép – đóng bao thử hơn 10 tấn nguyên liệu cho thấy máy làm việc đảm bảo công suất thiết kế và phù hợp với chỉ tiêu “Suất tiêu hao năng lượng” đề ra.


Từ khóa


Máy ép - đóng bao; ủ ure cây ngô; thức ăn cho đại gia súc về mùa đông

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved