ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TÂM LÍ HỌC Ở KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP | Trang | TNU Journal of Science and Technology

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TÂM LÍ HỌC Ở KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 05/01/18

Các tác giả

Lê Thị Quỳnh Trang Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Môn Tâm lí học trong chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm kỹ thuật là một trong những môn học thuộc khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm. Trong quá trình dạy học Tâm lí học, có nhiều con đường để nâng cao chất lượng dạy học môn học như đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới nội dung dạy học, đa dạng hình thức tổ chức dạy học, hình thức và phương pháp đánh giá… Trong đó đổi mới phương pháp dạy học được coi là một trong các khâu then chốt của quá trình dạy học nói trên. Bài viết dưới đây sẽ đề xuất một số biện pháp đổi mới phương pháp dạy học môn Tâm lí học ở khoa Sư phạm kỹ thuật, trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp.


Từ khóa


Phương pháp, phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp dạy học

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved