KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG THỰC VẬT ĐỂ NHÂN GIỐNG CÂY LAN DENDRO TRẮNG BÀ LIỄU | Nhi | TNU Journal of Science and Technology

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG THỰC VẬT ĐỂ NHÂN GIỐNG CÂY LAN DENDRO TRẮNG BÀ LIỄU

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 22/03/23                Ngày hoàn thiện: 16/05/23                Ngày đăng: 16/05/23

Các tác giả

1. Phạm Thị Thu Nhi Email to author, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ Cao
2. Phạm Quỳnh Anh, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ Cao
3. Phạm Quang Thắng, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ Cao
4. Nguyễn Thanh Tài, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ Cao

Tóm tắt


Cây lan Dendro Trắng bà liễu (Dendrobium mesangnil) từ lâu đã được yêu thích với màu sắc hoa đẹp và có hương thơm. Chính vì thế, hiện nay loài cây này đang là một trong những đối tượng rất được ưa chuộng trên thị trường. Trong nghiên cứu nhân giống cây lan Dendro Trắng bà liễu, vật liệu được sử dụng cho nghiên cứu là chồi non có kích thước từ 3 – 4 cm được tách lấy vùng đỉnh chồi rồi chuyển vào môi trường nuôi cấy để nhân nhanh. Mục tiêu của nghiên cứu này là nhân nhanh giống cây lan Dendro Trắng bà liễu thông qua giai đoạn PLBs, từ đó thúc đẩy quá trình nhân giống nhằm tạo ra cây con với số lượng lớn, cây giống đồng đều để cung cấp cho thị trường. Kết quả nghiên cứu cho thấy, môi trường thích hợp để tạo PLBs là môi trường MS có bổ sung 2 mg/L BA kết hợp với 0,5 mg/L NAA cho mẫu có sự tạo PLBs, PLBs dạng cứng, tăng sinh tốt. Chồi tái sinh và tăng trưởng tốt trên môi trường ½ MS với chiều cao chồi đạt 5,57 cm, lá mở vươn cao, tạo rễ nhiều.

Từ khóa


Dendro Trắng bà liễu; Dendrobium mesangnil; PLBs; Vùng đỉnh chồi; Môi trường ½ MS

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] T. L. Le, T. T. Q. Nguyen, T. N. T. Lam, D. T. Nguyen, H. P. Nguyen, and T. B. P. Truong, “A research on in vitro propagation of Dendrobium adastra,” Nationwide Biotechnology Conference 2020, 2020, pp. 897-902.

[2] T. M. D. Nguyen, “Process of micropropagation the orchid (Dendrobium anosmum),” AGU International Journal of Sciences, vol. 27, no. 1, pp. 73-82, 2021.

[3] T. P. Vu, T. H. N. Khuat, and T. T. Nguyen, “The research on in vitro propagation of Dendrobium nestor,” Journal of forestry Science and Technology, no. 1, pp. 38-44, 2019.

[4] T. V. Le, T. L. N Truong, T. B. T. Nguyen, T. D. Nguyen, T. O. Nguyen, and T. K. C. Nguyen, “In vitro propagation of Dendrobium anosmum mutation,” Science Magazine of Hue University: Natural Science, vol. 131, no. 1A, pp. 5-15, 2022.

[6] H. N. Bing, T. T. Dang, T. V. Tran, V. H. Quach, K. C. Vu, and V. D. Nong, “In vitro propagation of the new orchid Dendrobium trankimianum t. Yukawa,” Journal of Biotechnology, vol. 16, no. 4, pp. 649-657, 2018.

[7] T. H. Y. Nguyen and T. H. Nguyen, “Study on in vitro propagation of Dendrobium asomum Lindl. distribute in Thai Nguyen province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 226, no. 10, pp. 39-46, 2021.

[8] V. L. Pham and T. H. T. Le, “Micropropagation of Dendrobium lituiflorum Lindl.,” Journal of Food Science and Technology, Specialization in Biotechnology and Environmental Engineering, vol. 23, pp. 27-33, 2017.

[9] T. Murashige and F. Skoog, “A Revised Medium for Rapid Growth and BioAssays with Tobacco Tissue Cultures,” Plant Physiology, vol. 15, pp. 473-497, 1962.

[10] L. Knudson, “A new nutrient solution for germination of orchid seed,” American Orchid Society Bulletin, vol. 15, pp. 214 -217, 1946.

[11] E. F. Vacin and E. W. Went, “Some pH Changes in Nutrient Solutions,” Botanical Gazette, vol. 110, no. 4, pp. 605-613, 1949.

[12] O. L. Gamborg, T. Murashige, T. A. Thorpe, and I. K. Vasil, “Plant tissue culture media,” In Vitro, vol. 12, no. 7, pp. 473-478, 1976.

[13] D. L. Nguyen, Cell technology. Ho Chi Minh City National University Publishing House, 2006.

[14] V. H. Le, Textbook of plant tissue culture. University of Danang Publishing House, 2008.

[15] S. Kundu and S. Gantait, Thidiazuron-Induced Protocorm-Like Bodies in Orchid: Progress and Prospects, Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2018, pp. 273-287.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7593

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved