THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI PID NHỜ SUY LUẬN MỜ VÀ ỨNG DỤNG CHO HỆ TRUYỀN ĐỘNG QUA BÁNH RĂNG | Hà | TNU Journal of Science and Technology

THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI PID NHỜ SUY LUẬN MỜ VÀ ỨNG DỤNG CHO HỆ TRUYỀN ĐỘNG QUA BÁNH RĂNG

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 05/01/18

Các tác giả

Lê Thị Thu Hà Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Một trong thách thức của bài toán điều khiển hệ truyền động qua bánh răng nói chung là các thành phần bất định luôn tồn tại trong hệ, bao gồm khe hở giữa các bánh răng, độ đàn hồi vật liệu, moment tải và moment ma sát trên các trục. Biện pháp thường dùng để khắc phục ảnh hưởng hiện tượng đó là nhận dạng chúng, sau đó điều khiển bù. Bài báo giới thiệu phương pháp điều khiển không cần nhận dạng mà thay vào đó là sử dụng bộ điều khiển thích nghi PID nhờ suy luận mờ Zhao-Tomizuka-Isaka. Kết quả mô phỏng trên Matlab đã cho thấy chất lượng của hệ truyền động đã được cải thiện rõ rệt so với bộ điều khiển PID.


Từ khóa


Chỉnh định PID; Thích nghi theo suy luận mờ; Hệ truyền động bánh răng; Khe hở; Ma sát

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved