Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ NĂM NHẤT VỀ PHIÊN ÂM TIẾNG ANH CẢI THIỆN PHÁT ÂM | Oanh | TNU Journal of Science and Technology

Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ NĂM NHẤT VỀ PHIÊN ÂM TIẾNG ANH CẢI THIỆN PHÁT ÂM

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/12/18

Các tác giả

Bùi Thị Ngọc Oanh Email to author, Trường Đại học Nha Trang

Tóm tắt


Phát âm là một kỹ năng quan trọng giúp sinh viên có kỹ năng nghe và nói tốt. Để phát âm tốt, phiên âm tiếng Anh là một phương pháp giúp người học nhận biết và phân biệt các âm. Bài báo này nhằm nghiên cứu liệu phiên âm tiếng Anh có thể cải thiện phát âm của sinh viên và những khó khăn của sinh viên khi viết phiên âm. Đối tượng nghiên cứu là 43 sinh viên của lớp 59nna3 luyện viết các phiên âm, sau đó làm 3 video theo nhóm nhỏ của mình và gửi lên trang web edmodo.com của giáo viên. Cuối cùng, phát âm của họ được kiểm tra ở kỳ thi cuối kỳ với cả giáo viên tiếng Việt và giáo viên nước ngoài. 5 sinh viên bất kỳ được phỏng vấn cá nhân để tìm ra những khó khăn khi viết phiên âm. Viết phiên âm đã cải thiện phát âm của sinh viên.


Từ khóa


Ngữ âm, phiên âm, sinh viên chuyên ngữ, kỹ năng nói, làm videos.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved