ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN GIỚI HẠN CHÉO TRONG CÁC HỆ THỐNG CÂN BĂNG ĐIỀU TỐC | Hưng | TNU Journal of Science and Technology

ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN GIỚI HẠN CHÉO TRONG CÁC HỆ THỐNG CÂN BĂNG ĐIỀU TỐC

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 30/11/17

Các tác giả

1. Nguyễn Tiến Hưng Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái nguyên
2. Nguyễn Thị Mai Hương, Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái nguyên

Tóm tắt


Các hệ thống cân băng định lượng được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng công nghiệp để vận chuyển các nguyên liệu thô trong các dây chuyền sản xuất với lưu lượng đặt trước. Một hệ thống cân băng định lượng bao gồm một số các băng tải với các hệ số tải khác nhau. Trong quá trình bình thường, mỗi cân băng có riêng một lưu lượng đặt trước và không có sự liên quan với các cân băng khác. Rõ ràng là, trong trường hợp này, nếu vì một lý do nào đó tốc độ của một trong các băng tải không đạt được giá trị mong muốn trong khi các băng tải khác vẫn đang hoạt động đúng sẽ làm cho lưu lượng của băng tải đó không giữ được giá trị đặt trước. Sự làm việc không hoàn hảo của một cân băng trong một thời gian đủ lớn sẽ dẫn đến sai lệch tỷ lệ phối liệu và tạo ra các phế phẩm. Trong bài báo này chúng tôi đề xuất phương pháp điều khiển giới hạn chéo cho các hệ thống cân băng điều tốc, trong đó nếu lưu lượng thực tế của một cân băng không được đảm bảo và vượt quá một giới hạn cho trước thì điểm đặt của các lưu lượng của các băng tải còn lại sẽ được điều chỉnh sao cho tất cả lưu lượng của các băng tải sẽ được tăng hay giảm với cùng một tỷ lệ phần trăm. Việc áp dụng phương pháp này trong các hệ thống cân băng định lượng điều tốc sẽ duy trì tỷ lệ phối liệu theo đúng giá trị đặt trước và góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm. Hiệu quả của phương pháp này sẽ được minh họa thông qua một số kết quả mô phỏng.


Từ khóa


Điều khiển giới hạn chéo, cân băng, động cơ không đồng bộ, bộ điều khiển PID, bộ biến đổi

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved