LỰA CHỌN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI | Đức | TNU Journal of Science and Technology

LỰA CHỌN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 14/11/23                Ngày hoàn thiện: 18/01/24                Ngày đăng: 18/01/24

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Hồng Đức Email to author, Trường Đại học Dược Hà Nội
2. Nguyễn Đức Thiện, Trường Đại học Dược Hà Nội
3. Lý Công Thành, Trường Đại học Dược Hà Nội
4. Trần Thị Huyền, Trường Đại học Dược Hà Nội
5. Nguyễn Anh Vũ, Trường Đại học Dược Hà Nội

Tóm tắt


Nội dung và phương pháp dạy học môn học vật lí đại cương được lựa chọn dựa trên chuẩn đầu ra học phần và đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cho sinh viên ở trường Đại học Dược Hà Nội. Sử dụng nguyên tắc phân loại Bloom để mô tả mức độ đạt được chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, nội dung lý thuyết và thực hành môn học được lựa chọn dựa trên ba yếu tố là kiến thức, kĩ năng và thái độ. Phương pháp dạy học truyền thống kết hợp với các phương tiện dạy học hiện đại được lựa chọn để đáp ứng với nội dung môn học. Bài báo đưa ra cách lựa chọn nội dung và phương pháp dạy học môn học vật lí đại cương đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ở trường Đại học Dược Hà Nội. Kết quả nghiên cứu của bài báo có ý nghĩa nâng cao chất lượng dạy học môn học, hướng người học đến sự phát triển toàn diện về kiến thức, kĩ năng và thái độ đáp ứng với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Dược sĩ ở trường Đại học Dược Hà Nội.


Từ khóa


Chuẩn đầu ra; Chương trình đào tạo; Nội dung dạy học; Phương pháp dạy học; Vật lí đại cương

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Hanoi University of Pharmacy, Learning outcomes for Curricula Pharmacy: University level. Hanoi University of Pharmacy, 2023.

[2] T. H. Hoang, “Improve effectiveness of building standards of learning outcomes for curricula at tertiary institutions in Vietnam,” J. Educ., vol. 430, no. 2, pp. 86-89, 2018.

[3] T. P. Pham, “Developing the process of teaching general physics in undergraduate engineering training based on the cdio approach through the flipped classroom model,” J. Sci. Educ. Vietnam, vol. 17, no. 2, pp. 78-82, 2021.

[4] A. Müllertz, Y. Perrie, and T. Rades, Analytical Techniques in the Pharmaceutical Sciences. Springer, 2016.

[5] D. T. Nguyen, “Quantitative study two component mixture containing paracetamol and ibuprofen in solid pharmaceutical dosage forms by ratio ultraviolet spectroscopy,” Vetnam Med. J., vol. 527, no. 1, pp. 285-291, 2023.

[6] S. Shin, “Enhancing the Critical Analysis Skills in Writing a Literature Review: An Application of Bloom’s Taxonomy for Students in Higher Education,” Int. J. TESOL Stud., vol. 5, pp. 36-49, 2022, doi: 10.58304/ijts.20230104.

[7] T. H. D. Nguyen and Q. A. Vo, “Conjugation of iontophoresis and minimally invasive techniques to improve transdermal drug delivery,” Minist. Sci. Technol. Vietnam, vol. 64, no. 9, pp. 25-30, 2022, doi: 10.31276/vjst.64(9).25-30.

[8] T. H. D. Nguyen and Q. A. Vo, “Enhancement of drug delivery across the skin barrier using iontophoresis technique: pros, cons, and novel findings from representative studies,” Minist. Sci. Technol. Vietnam, vol. 63, no. 9, pp. 39-43, 2021, doi: 10.31276/vjst.63(9).39-43.

[9] Ministry of Health, Vietnamese pharmacopoeia V. Medical publisher, 2018.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.9217

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved