XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HỆ SỐ K PHỤC VỤ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN | Vân | TNU Journal of Science and Technology

XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HỆ SỐ K PHỤC VỤ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 16/10/17

Các tác giả

1. La Thị Cẩm Vân Email to author, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật - ĐH Thái Nguyên
2. Trần Văn Điền, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
3. Đàm Xuân Vận, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu được triển khai nhằm xây dựng bản đồ hệ số K phục vụ công tác chi trả cho Chương trình Dịch vụ Môi trường Rừng tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Đề tài là một nghiên cứu điển hình, làm sáng tỏ cách thiết kế, xây dựng bản đồ hệ số K phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) góp phần vào thực hiện Nghị định 99 của Chính phủ năm 2010. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra các tỷ lệ giá trị hệ số K phục vụ chi trả DVMTR huyện Ba Bể được từ 0,65÷ 0,95, trong đó có hệ số K=0,65 chiếm tỷ lệ thấp nhất 0,06%, số lô rừng có K=0,77 chiếm tỷ lệ cao nhất 40,07%, so với hệ số K=1 đang chi trả hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có thể thấy giá trị hệ số K thực tế nhỏ hơn rất nhiều. Các kết quả nghiên cứu cho thấy, bản đồ hệ số K là công cụ rất hữu ích để hỗ trợ việc tính toán mức chi trả và lập danh sách chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.


Từ khóa


Chi trả dịch vụ môi trường rừng, bản đồ, hệ số K, Ba Bể, Bắc Kạn

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved