ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHÔ MẮT MỨC ĐỘ VỪA VÀ NẶNG BẰNG HUYẾT TƯƠNG GIÀU TIỂU CẦU | Nga | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHÔ MẮT MỨC ĐỘ VỪA VÀ NẶNG BẰNG HUYẾT TƯƠNG GIÀU TIỂU CẦU

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 16/10/17

Các tác giả

1. Hoàng Thanh Nga Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Vũ Quang Dũng, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
3. Hoàng Thu Soan, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
4. Lương Thị Hải Hà, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
5. Nguyễn Thị Thanh Dung, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị khô mắt mức độ vừa và nặng bằng huyết tương giàu tiểu cầu. Phương pháp: Nghiên cứu trên 76 mắt (38 bệnh nhân) khô mắt mức độ vừa và nặng tại khoa Mắt, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 8 năm 2017. Kết quả: Có sự cải thiện rõ rệt về triệu chứng chủ quan (bảng câu hỏi OSDI) và khách quan (test TBUT, bắt màu kết giác mạc bằng fluorescein và rose bengal) ở 100% bệnh nhân sử dụng huyết tương giàu tiểu cầu tra mắt. Không có trường hợp nào có biến chứng của huyết tương giàu tiểu cầu tra mắt. Kết luận: Huyết tương giàu tiểu cầu tra có hiệu quả trong điều trị khô mắt vừa và nặng. Đây là phương pháp an toàn và có thể sử dụng cho bệnh nhân điều trị ngoại trú.


Từ khóa


huyết tương giàu tiểu cầu, khô mắt, kết quả, điều trị, triệu chứng.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved