XÂY DỰNG BÀI TẬP THÍ NGHIỆM ĐỂ SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC “BIẾN DẠNG ĐÀN HỒI CỦA VẬT RẮN” - VẬT LÍ 11, CHƯƠNG TRÌNH CAMBRIDGE | Thuấn | TNU Journal of Science and Technology

XÂY DỰNG BÀI TẬP THÍ NGHIỆM ĐỂ SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC “BIẾN DẠNG ĐÀN HỒI CỦA VẬT RẮN” - VẬT LÍ 11, CHƯƠNG TRÌNH CAMBRIDGE

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 04/12/23                Ngày hoàn thiện: 25/01/24                Ngày đăng: 25/01/24

Các tác giả

1. Nguyễn Anh Thuấn Email to author, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
2. Nguyễn Văn Nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo
3. Đào Thị Phương Thảo, Trường THCS & THPT TH School Hòa Lạc, Hà Nội

Tóm tắt


Dạy học vật lí theo hướng phát triển năng lực của học sinh là một trong những nội dung đáp ứng mục tiêu dạy học vật lí ở trường phổ thông của Việt Nam và các trường quốc tế tại Việt Nam. Trong đó, việc nghiên cứu xây dựng và sử dụng các bài tập thí nghiệm trong dạy học vật lí nhằm phát triển năng lực của học sinh là một trong các hướng nghiên cứu về bài tập vật lí. Trên cơ sở nghiên cứu lí luận về năng lực thực nghiệm, bài tập thí nghiệm và tiến hành khảo sát thực tiễn, bài báo trình bày quy trình xây dựng cùng nội dung các bài tập thí nghiệm để sử dụng trong dạy học “Biến dạng đàn hồi của vật rắn” - Vật lí 11, chương trình Cambridge nhằm phát triển năng lực thực nghiệm của học sinh. Các bài tập thí nghiệm được thiết kế không chỉ góp phần giúp học sinh hiểu các quy luật vật lí mà còn tạo cơ hội cho các em phát triển các kĩ năng quan trọng như tư duy độc lập, lập kế hoạch, tiến hành thí nghiệm, quan sát, phân tích, xử lí số liệu và rút ra kết luận,...


Từ khóa


Bài tập thí nghiệm; Cơ học; Biến dạng đàn hồi của vật rắn; Vật lí 11; Chương trình Cambridge

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Ministry of Education and Training, Secondary education physics program issued with Circular No. 32/2018/TT-BDGDT dated December 26, 2018, 2018.

[2] N. H. Nguyen, X. T. Nguyen, and A. T. Nguyen, Guide to the use of experimental equipment in teaching physics at specialized high schools. University Publishing House, Hanoi, 2014.

[3] D. T. Nguyen, N. H. Nguyen, and X. Q. Pham, Methods of teaching physics in secondary schools. University Publishing House, Hanoi, 2002.

[4] X. Q. Duong and T. H. Tran, “Construction and use of experimental exercises in teaching physics in secondary schools,” Journal of Science, Hanoi National University of Education, no. 8B, pp. 279-288, 2016.

[5] B. H. T. Nguyen and A. T. Tran, “Using experimental exercises in experimental methods in teaching physics at high school,” UED Journal of social sciences, Humanities and Education, vol. 3, no. 2, pp. 101-105, 2013.

[6] D. T. Nguyen, “Experimental exercises in teaching Physics at secondary schools,” Journal of Educational Equipment, no. 95, pp. 43-45, 2013.

[7] T. T. M. Trinh and T. T. Nguyen, “Enhancing the teaching of experiments related to practical situations to develop reasoning skills for lower secondary school students,” Vietnam Journal of Education, no. 303, pp. 39-40, 2013.

[8] H. A. Nguyen, “Fabrication and use of self-made experiments in teaching Physics at secondary schools,” Vietnam Journal of Education, no. 302, pp. 41-57, 2013.

[9] T. N. Nguyen, “Selecting Physics exercises with a focus on developing capabilities in students,” Vietnam Journal of Education, no. 358, pp. 37-39, 2015.

[10] T. T. H. Vu, “Development and Utilization of Experimental Exercises in Teaching the Course 'Particle Dynamics' to Enhance the Experimental Competence of 10th Grade Students,” Master's Thesis in Science Education, Hanoi University of Education, 2016.

[11] Cambridge Assessment International Education, Cambridge International AS&A Level 9702 Physics syllabus for examination in 2025 – 2027.

[12] M. Simbarashe, C. Emmanuel, and M. Masimba, “A Study for Teaching Advanced Level Physics Practical and Solution approach to Practical Questions,” Journal of Innovative Research in Education, vol. 1, no. 1, pp. 36-48, April 2011.

[13] P. Griffin and E. Care, “Assessment and Teaching of 21st Century Skills,” Methods and Approach (Eds). Springer, Dordrech, 2015.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.9342

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved