ỨNG DỤNG CÁC CẢM BIẾN VÀ PHẦN MỀM TRÊN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH THỰC HIỆN GIÁO DỤC STEM | Hải | TNU Journal of Science and Technology

ỨNG DỤNG CÁC CẢM BIẾN VÀ PHẦN MỀM TRÊN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH THỰC HIỆN GIÁO DỤC STEM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 04/12/23                Ngày hoàn thiện: 23/01/24                Ngày đăng: 23/01/24

Các tác giả

1. Tưởng Duy Hải Email to author, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
2. Trần Ngọc Chất, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
3. Nguyễn Võ Thanh Việt, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng

Tóm tắt


Bộ GD&ĐT đã ban thành công văn hướng dẫn thực hiện giáo dục STEM và danh mục thiết bị dạy học tối thiểu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong đó, cho phép sử dụng điện thoại thông minh và các cảm biến để thực hiện các thí nghiệm, các hoạt động giáo dục STEM. Vậy làm thế nào sử dụng được điện thoại thông minh và các cảm biến tích hợp trong điện thoại để thực hiện các thí nghiệm và giáo dục STEM trong chương trình vật lí, khoa học tự nhiên? Bài báo trình bày kết quả vận dụng phương pháp lý thuyết, cơ sở lí luận giáo dục STEM và nghiên cứu trong phòng thí nghiệm để đề xuất danh mục thí nghiệm vật lí, khoa học tự nhiên phù hợp với các cảm biến trên điện thoại. Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu và hỗ trợ giáo viên nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ để xây dựng hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu cần đạt trong chương trình giáo dục phổ thông 2018.

 


Từ khóa


Giáo dục STEM; Điện thoại thông minh; Cảm biến điện thoại; APP ứng dụng; Dạy học Vật lí; Dạy học KHTN

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Ministry of Education and Training, Circular No. 32/2018/TT-BGDDT, Dated December 26, 2018, Promulgating the General Education Program, 2018.

[2] Ministry of Education and Training, Official Dispatch No. 3089/BGDDT-GDTrH, Dated August 14, 2020, On Implementing STEM Education in Secondary Education, 2020.

[3] Ministry of Education and Training, Circular No. 38/2021/TT-BGDDT, Dated December 30, 2021, On the List of Minimum Teaching Equipment for Junior High School Level, 2021.

[4] Ministry of Education and Training, Circular No. 39/2021/TT-BGDDT, Dated December 30, 2021, On the List of Minimum Teaching Equipment for High School Level, 2021.

[5] Ministry of Education and Training, Official Dispatch No. 5512/BGDDT-GDTrH, Dated December 18, 2020, On Building and Organizing the Implementation of the School's Educational Plan, 2020.

[6] K. N. Imtinan, “The Use of Phyphox Application in Physics Experiments: A Literature Review,” Journal Ilmu Pendidikan Fisika, vol. 8, no. 2, pp. 183-191, 2023.

[7] S. I. Wahyudi, “The Effect of Phyphox Application Assistant Guided Inquiries on Ability Student Creative Thinking,” Journal Pendidikan Matematika Danipa, vol. 13, no. 1, pp. 1-12, 2022.

[8] M. Oprea, “Mobile Phones in the Modern Teaching of Physics,” Romanian Reports in Physics, vol. 66, no. 4, pp. 1236-1252, 2016.

[9] L. I. Boimau, “Measurement of Speed of Sound using Smartphone and Phyphox Application,” International Journal of Science and Research, vol. 11, no. 11, pp. 525-528, 2022.

[10] H. B. S. Aghayev, “Development of a Methodology for Monitoring Acoustic Noise Using Mobile Phones for Ordinary Citizens,” Eureka: Physics and Engineering, vol. 4, pp. 180-188, 2023.

[11] I. M. Coramik, “A Physical Pendulum Experiment with Lego, Phyphox and Tracker,” Physics Education, vol. 58, pp. 1-8, 2023.

[12] T. G. Organtini, “Effectiveness of a Laboratory Course with Arduino and Smartphones,” Science Education, vol. 898, no. 12, pp. 1-10, 2022.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.9346

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved