ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI KIẾN THỨC CHĂM SÓC TRẺ THALASSEMIA CỦA CÁC BÀ MẸ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2016 | Ngọc | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI KIẾN THỨC CHĂM SÓC TRẺ THALASSEMIA CỦA CÁC BÀ MẸ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2016

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 12/05/17

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Tú Ngọc Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Vi Thị Thanh Thủy, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu can thiệp trên 1 nhóm đối tượng nhằm mục tiêu đánh giá hiệu quả của chương trình giáo dục sức khỏe đến kiến thức của các bà mẹ có con mắc bệnh Thalassemia để cung cấp những chăm sóc tốt hơn cho trẻ. Sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện với 48 bà mẹ được phỏng vấn trực tiếp bằng bộ câu hỏi soạn sẵn trước và sau khi giáo dục sức khỏe (GDSK). Độ tuổi trung bình của các bà mẹ là 32,35 ± 6,51. 72,9% các bà mẹ sống ở khu vực nông thôn. Điểm trung bình kiến thức chung sau giáo dục sức khỏe cao hơn trước giáo khi giáo dục sức khỏe với mức ý nghĩa p<0,001.


Từ khóa


Thalassemia, Kiến thức của các bà mẹ, Giáo dục sức khỏe, chăm sóc, dinh dưỡng

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved