ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ CHO HAI ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU LÀM VIỆC ĐỒNG THỜI KÉO VẢI CHO HỆ THỐNG NHUỘM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 21/05/20                Ngày hoàn thiện: 30/08/20                Ngày đăng: 31/08/20

Các tác giả

1. Lê Hồng Thu Email to author, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Thu Hiền, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
3. Vũ Thị Oanh, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
4. Lê Thị Thu Huyền, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa hiện nay, việc ứng dụng các thành tựu của kỹ thuật điều khiển trong đời sống sản xuất ngày càng được quan tâm. Trong thực tế sản xuất cho thấy, các hệ thống làm việc cần sử dụng nhiều động cơ điện và các động cơ này có mối liên hệ nhất định với nhau trong quá trình làm việc. Bài báo trình bày việc nghiên cứu quá trình điều khiển hai trục lô quấn sử dụng hai động cơ không đồng bộ ba pha cho hệ thống nhuộm vải làm việc đồng thời theo yêu cầu. Mô tả toán học cho động cơ điện không đồng bộ trên hệ trục tọa độ dq, thiết kế điều khiển PID điều khiển tốc độ của hai động cơ dựa vào mối liên hệ giữa tốc độ dài với tốc độ quay để điều khiển hệ thống theo yêu cầu đã được triển khai. Kết quả nghiên cứu được kiểm chứng thông qua mô phỏng hệ thống trên phần mềm Matlab/ Simulink để chứng minh tính đúng đắn của kết quả nghiên cứu và làm cơ sở để triển khai hệ thống trên mô hình thực.


Từ khóa


Kỹ thuật điều khiển; điều khiển tốc độ; động cơ không đồng bộ; làm việc đồng thời; bộ điều khiển PID

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. G. H. Vu, K. H. Tran, T. T. Phan, and V. S. Nguyen, Electric machines. Science and technology Publishing house, Hanoi, 2005.

[2]. P. Q. Nguyen, and J. -A. Dittrich, Vector Control of Three-Phase AC Machines, Springer, 2013.

[3]. D. P. Nguyen, Advanced control theory. Science and technology Publishing house, Hanoi, 2007.

[4]. X. M. Tran, and N. H. Nguyen, Synthesis of electro- mechanical systems. Vietnam Education Publishing House, Hanoi, 2011.

[5]. D. C. Nguyen, and H. Puta, Design of MRAS Based Control Systems for Load Sharing of Two DC Motors with a Common Stiff Shaft, ICCAIS, 2013.

[6]. W. Y. Yang, W. Cao, T. S. Chung, and J. Morris, Applied Numerical Methods Using MATLAB. John Wiley & Sons, Inc., ISBN, 0-471-69833-4, 2005.

[7]. H. T. Le, T. O. Vu, and T. T. H. Nguyen “Designing controller for two motors connected by one shaft,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 204, no. 11, pp. 59-64, 2019.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved