ỨNG DỤNG MOODLE TRONG DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN HỌC PHẦN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG TẠI KHOA NGOẠI NGỮ- ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 13/12/17

Các tác giả

1. Đỗ Thanh Mai Email to author, Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên
2. Phùng Thị Thu Trang, Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Đối với khoa Ngoại ngữ, nhu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy là rất cần thiết, xác định được nhiệm vụ đó, các bộ môn đều chủ động tìm hiểu, khai thác các hệ thống học trực tuyến để áp dụng cho những học phần do bộ môn giảng dạy nhằm tăng sự hứng thú học tập của sinh viên, giúp giáo viên và sinh viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kĩ năng của môn học. Bài báo này trình bày các kết quả đạt được khi xây dựng hệ thống bài giảng học phần Tin học đại cương trực tuyến giúp người học tăng khả năng tiếp thu cũng như khả năng vận dụng công nghệ thông tin vào đời sống.


Từ khóa


E- learning, Kinh tế tri thức, LMS, Bài giảng điện tử, Moodle

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved