Liên hệ tạp chí

Người phụ trách

TNU Journal Office
Tạp chí KH&CN
Đại học Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

Nhà điều hành

Đại học Thái Nguyên

Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

 


Điện thoại: 0986 285541
Email: jst@tnu.edu.vn

Hỗ trợ

TNU Journal Office
Điện thoại: 0986 285541
Email: jst@tnu.edu.vn

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved