Nhân sự

Ban Biên tập Chuyên san Khoa học Giáo dục

Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Trường Đại học Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

Trần Công Phong, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Việt Nam

Nguyễn Hữu Châu, Trường Đại học Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

Thái Văn Thành, Trường Đại học Vinh, Việt Nam

Đinh Quang Báo, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

Đỗ Hương Trà, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

Huỳnh Văn Sơn, Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đỗ Thị Phương Thanh, Trường Đại học Bang Oklahoma, Hoa Kỳ

Phạm Hồng Quang, Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

Nguyễn Thị Tính, Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

Nguyễn Văn Hộ, Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

Nguyễn Danh Nam, Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

Đinh Đức Hợi, Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved